Cime 3 kvartal 2024

Výdaje fondu podpory investic klesnou příští rok na 1,94 miliardy Kč

Praha (ČTK) - Výdaje Státního fondu podpory investic (SFPI) klesnou příští rok o 5,1 miliardy korun na zhruba 1,94 miliardy korun. Stejné mají být celkové příjmy fondu. Návrh rozpočtu SFPI na rok 2024 dnes schválila Sněmovna, která do něj ze státního rozpočtu přidala 200 milionů korun na bydlení. Letos má fond podle schváleného rozpočtu na výdaje zhruba 7,1 miliardy korun a příjmy přibližně 6,7 miliardy korun.

Největší část z výdajů má jít příští rok na dotace fyzickým a právnickým osobám, celkem jedna miliarda korun. Následují úvěry fyzickým a právnickým osobám s částkou 510,3 milionu korun. Na výplatu úrokových dotací na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 až 2010 bude mít fond 116 milionů korun a z roku 2011 pak 70 milionů korun. Na snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte má jít 20 milionů korun.

Hlavní část příjmů tvoří miliardová dotace ze státního rozpočtu na dostupné bydlení a splátky úvěrů 690 milionů korun. Fond má dostat i další dotace od státu a od EU a na úrocích z poskytnutých úvěrů by měl získat 93,7 milionu korun.

Státní fond podpory investic vznikl ze Státního fondu rozvoje bydlení. Rozšířil svou působnost například o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch.