Cime 2 kvartál 2024

Výbor doporučil Sněmovně schválit snazší odstraňování billboardů u silnic

Praha (ČTK) - Sněmovní hospodářský výbor dnes doporučil Sněmovně schválit pozměňovací návrh, který má umožnit snazší odstraňování nelegálních reklamních poutačů u silnic. Na starost ho mají mít vlastníci a správci komunikací. S návrhem přišel poslanec STAN Ondřej Lochman a vložit ho chce do novely zákona o pozemních komunikacích, která transformuje Ředitelství silnic a dálnic z příspěvkové organizace na státní podnik. Výbor dnes posuzoval vznesené pozměňovací návrhy a vyjadřoval k nim své doporučení. Lochmanův návrh podpořilo všech 11 přítomných členů výboru.

Vrchní ředitel sekce legislativní ministerstva dopravy Jakub Kopřiva Lochmanův návrh také podpořil. Řekl, že návrh z odstraňování nepovolených poutačů vypouští správní řízení, které je komplikované hlavně kvůli doručování různých výzev vlastníkům. Navíc se vlastníci mohou změnit nebo mohou sídlit v zahraničí, kam se jim musí doručovat korespondence. Velká část nepovolených reklamních zařízení způsobuje ohrožení na pozemní komunikaci, uvedl Kopřiva. Podle něj se navíc v posledních měsících objevuje nový druh reklamních zařízení, která se umísťují zčásti na chodník a zčásti na vegetaci. Když úřad zahájí řízení, posune vlastník reklamní poutač o kus dál a řízení může začít znovu, popsal Kopřiva.

Lochmanův návrh počítá s tím, že pokud vlastník nebo správce komunikace zjistí, že se u komunikace objevilo reklamní zařízení, obrátí se na příslušný úřad s dotazem, zda je povoleno. Pokud povoleno není, bude mít povinnost ho odstranit. Vlastníka pak bude muset informovat například na internetu a poutač bude skladovat až tři roky na náklady vlastníka. Pokud si ho vlastník nevyzvedne, nechá ho sešrotovat.

Výbor zaujal kladná stanoviska i k návrhu Stanislava Blahy (ODS), který chce v novele stanovit horní limit nájemného pro nemovitosti, které si ŘSD pronajímá pro výstavbu nebo údržbu komunikací. Stropem má být nejvyšší možná cena podle cenové regulace, pokud taková regulace platí, která ale nesmí překročit cenu obvyklou. Cílem podle Blahy je zachovat současný stav. Výbor zaujal kladné stanovisko i k dalšímu Blahovu návrhu, aby pro ŘSD platila výjimka z případné exekuce. Na ŘSD by se v takovém případě neměl vztahovat zákaz nakládání s majetkem. Pokud by nebylo možné takovou výjimku uplatnit, znamenalo by to podle poslance Blahy nemožnost hospodařit se svěřeným majetkem.

Hospodářský výbor již doporučil vyškrtnout z novely ustanovení, podle kterého by Státní fond dopravní infrastruktury nesměl v ŘSD dohlížet na hospodárnost, účelnost a efektivitu využití peněz. Fond dopravní stavby a jejich údržbu hradí. Státní podnik ŘSD bude navíc muset podle dalšího návrhu hospodářského výboru zavést vnitřní prověrkový systém podle zákona o finanční kontrole.

Cílem vládního návrhu transformace ŘSD na státní podnik je účinnější prověrka finančních toků a podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) také větší konkurenceschopnost na trhu práce, aby bylo možné zajistit co nejlepší odborníky.

Současné ŘSD ČR vzniklo z Ředitelství dálnic Praha založeného v roce 1967. Na starost má dálnice a silnice první třídy, zabezpečení správy, údržby a opravy a také jejich výstavbu a modernizaci.