Cime 1 kvartál 2024

Vodohospodáři opraví po loňské povodni opevnění řeky Moravy na Uherskohradišťsku

Uherské Hradiště 11. října (ČTK) - Vodohospodáři opravují opevnění řeky Moravy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou na Uherskohradišťsku. Loni v říjnu ho poškodila povodeň. Oprava břehů lomovým kamenem zabrání jejich narušování, zvětšování nátrží a umožní údržbu vodního toku, sdělil dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí Povodní Moravy (PMO) Petr Chmelař. Břehové nátrže jsou svislé stěny v zeminách nebo málo zpevněných horninách, které se obvykle tvoří v meandrech vodních toků. Náklady na úpravy břehů činí 35 milionů korun, práce potrvají dva roky.

Hladina řeky Moravy na Uherskohradišťsku loni na podzim vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Povodně podle zástupců PMO způsobily výrazné škody na vodohospodářském majetku, zejména poškození břehových opevnění. V současnosti se pracuje na odstraňování těchto škod.

Ihned po povodni vodohospodáři podle generálního ředitele PMO Václava Garguláka prohlédli břehy a zjistili poškození, které ohrožuje jejich stabilitu. "Vlivem kolísání hladiny hrozí další narušování a zvětšování nátrží, u kterých by se následná oprava mohla mnohonásobně prodražit. Zvětšování těchto nátrží by dále vedlo k omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky a hrozilo by až poškození přilehlé pravobřežní ochranné hráze. Z tohoto důvodu jsme ihned začali připravovat projekty na odstranění těchto povodňových škod," řekl Gargulák.

Práce začaly podél řeky Moravy v září. Zahrnují tři úseky na pravém břehu, a to mezi lávkou pro pěší v Uherském Hradišti a mostem přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v celkové délce přibližně čtyř kilometrů. Na levém břehu se pracuje od zaústění Olšavy k mostu přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v délce 540 metrů. "Opravy provádíme přírodními materiály s pomocí lomového kamene. Tento přírodě blízký postup jsme zvolili i v navazujících úsecích, které byly opraveny již dříve," dodal Gargulák.

Opravy po povodních v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou podle Chmelaře potrvají do konce roku 2023, vyžádají si náklady 35 milionů korun. "Opravy jsou financovány z prostředků ministerstva zemědělství z dotačního programu Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku," uvedl mluvčí.

Povodeň zasáhla loni v říjnu velkou část povodí Moravy. Po vydatných deštích na vodních tocích ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji prudce stouply hladiny. Nejvyšší denní úhrny srážek tehdy odborníci naměřili na Zlínsku. Na středním toku Moravy v úseku od Napajedel na Zlínsku po Lanžhot na Břeclavsku způsobila povodeň podle Chmelaře škody na vodohospodářském majetku za 140 milionů korun.