husqvarna

Vodohospodáři investují v Dobroslavicích přes 90 milionů korun

Dobroslavice (Opavsko) 2. září (ČTK) - Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) investuje více než 90 milionů korun do komplexního odkanalizování a vyčištění odpadních vod v Dobroslavicích na Opavsku. Dobroslavice s téměř 800 obyvateli jsou v oblasti pravděpodobně poslední obcí této velikosti, kde není situace celistvě vyřešena. ČTK to sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Stavba začne tento měsíc a potrvá dva roky. "Rozhodli jsme se pro komplexní přístup, který vyřeší odkanalizování celé obce, kde byla kanalizační síť vybudována před 60, někdy dokonce více lety, ale také vyčištění těchto vod v nově vybudované čistírně s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel. Celou stavbu pokryjeme z vlastních zdrojů," uvedl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Síbrt uvedl, že v současnosti odvádí vodu po individuálním předčištění ze zhruba 70 procent domů jednotná kanalizace. Svádí ji do čtyř kanalizačních výustí a následně do místních vodotečí. Nové technické řešení se současnou kanalizaci snaží v maximální možné míře využít, ne všude to ale půjde.

"Některé úseky kanalizace jsou ve špatném stavu a bude potřeba je zrekonstruovat. Stavebním zásahům se tedy zcela nevyhneme," uvedl ředitel kanalizací SmVaK Jan Tlolka. Podnik navíc současnou síť doplní o nové úseky.

"Vybudujeme nové revizní šachty, protože ty stávající jsou zastaralé a technicky nevyhovující. Vzhledem k náročným spádovým podmínkám v obci vybudujeme také dvě kanalizační čerpací stanice, odkud budou odpadní vody čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny," uvedl Tlolka.

Společnost SmVaK je jednou z největších vodárenských firem v zemi. Dodává vodu více než milionu lidí hlavně na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku.