Cime 1 kvartál 2024

Vodárny nechají obnovit vodovod pod korytem Labe u Obříství

Kladno 1. září (ČTK) - Vodárny nechají obnovit vodovod pod korytem Labe u Obříství na Mělnicku. Jedná se o zásadní přivaděč vody pro 200.000 Středočechů. Část vedoucí pod korytem řeky je nyní ve velmi špatném stavu. Stavba, kterou vodohospodáři připravovali 14 let, začne v nejbližších týdnech a má trvat 15 měsíců. Po dnešním podpisu smlouvy se zhotovitelskou firmou to uvedli ředitel Vodáren Kladno - Mělník (VKM) Josef Živnůstek a předseda představenstva VKM Radek Větrovec. Práce budou stát asi sto milionů korun, polovinu má pokrýt dotace od ministerstva zemědělství.

Potrubím proudí voda z pramenišť na Mělnicku a zajišťuje dodávky vody v okresech Mělník a Kladno. Denně jím proteče až 30 milionů litrů pitné vody. "Nahradit ten zdroj by bylo velmi komplikované," uvedl starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS), který je zároveň předsedou Svazku měst a obcí VKM.

V případě havárie tohoto vodovodu by Středočeské vodárny neměly kapacitu na to, aby zcela zajistily náhradní zásobování jiným přivaděčem. Část odběratelů by musela brát vodu z cisteren. "Proto přikládáme této stavbě velký význam," dodal ředitel Středočeských vodáren Jakub Hanzl.

Obnovovaný úsek vodovodu měří přes 140 metrů a tvoří jej dvě souběžná potrubí. Jedno rameno je už nefunkční a druhé je ve velmi špatném technickém stavu. Nová ramena vzniknou vedle stávajících. Po dokončení budou napojena na vodovod. Na každé straně úseku bude pro technické zařízení potřeba vytvořit 11 metrů hlubokou jámu - startovací a cílovou. Do startovací umístí stavaři hydraulickou razicí soupravu. Při přepojování na nový systém nehrozí podle Živnůstka výpadky dodávek vody. Dodávky zajistí zásoby ve vodojemech.