Komatsu potřebuju Bagr

Vodárna Plzeň opravila a zvětšila kanalizační sběrač, klíčový pro stavbu okruhu

Plzeň 3. srpna (ČTK) - Vodárna Plzeň opravila a zvětšila roudenský kanalizační sběrač. Stavba za 100 milionů korun v městské části Roudná poblíž centra je klíčová pro napojení západního okruhu za 2,2 miliardy korun, který bude hotový v březnu příštího roku. Může se na ni také napojit kanalizace z městských částí Vinice a Sylván. Spolu s dokončenou retenční nádrží Vinice umožní rozvoj severozápadní části Severního Předměstí, kde se kvůli nedostačující kapacitě kanalizačních stok nemohou napojovat další uživatelé, řekl dnes ČTK generální ředitel městské firmy Jiří Kozohorský.

"Roudenský sběrač je podmínkou pro stavbu západního okruhu a bez něj nejde silnici zkolaudovat. Jeho podstatou je retenční nádrž, a proto se musel zkapacitnit i tento sběrač," uvedl primátor a šéf představenstva Vodárny Pavel Šindelář (ODS).

"Jde o 412 metrů dlouhý úsek pod areálem fakultní nemocnice na Lochotíně. Umožní odvodnění silničního okruhu, napojení odpadních vod na kanalizační systém v ulici Na Chmelnicích (Vinice) a je připraven napojit kanalizaci po dostavbě nemocnice," uvedl ředitel.

Rekonstruovaný páteřní sběrač odvádí odpadní vody ze sídliště Vinice, z území kolem Kotíkovské ulice a z oblasti bývalé výpadovky na Karlovy Vary. "Jeho rekonstrukce a posílení kapacity vyřeší problémy s přetěžovanou kanalizační sítí v oblasti Vinic a Sylvánu v době srážkových událostí. Je možné realizovat napojení pro zvažované rozšíření Plzně," uvedla mluvčí Vodárny Dana Veselá.

Úsek se rekonstruoval v hloubce čtyř až deseti metrů mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká. Profil sběrače je ze železobetonových propustí 1600 krát 2100 milimetrů, které zaváděl speciální jeřáb.

Stavba sběrače úzce souvisí s novou nádrží Vinice na severozápadním okraji Lochotínského parku, která dokáže zadržovat a postupně uvolňovat až 6000 metrů krychlových vody z přívalových dešťů. Betonová podzemní nádrž, která se budovala od května 2020 do jara 2022, stála 130 milionů Kč, z toho přes 80 milionů dá EU. Obě stavby, klíčové pro západní obchvat města, vyřeší problémy s přetíženou kanalizací na Vinicích a Sylvánu.

Zádržná nádrž kontrolovaně reguluje odtok dešťové vody. Zabezpečí obyvatelům Vinic, konkrétně lokalit Stínadla a Berlín, odvedení a likvidaci odpadních vod, posílí ekologickou ochranu místa i širšího okolí. Dosud byla pro ochranu stokové sítě při deštích využívána odlehčovací komora.