Komatsu potřebu bagr

Vláda se dohaduje, kam půjdou výnosy z povolenek 

Nový rok přivítal Českou republiku spíše teplejším počasím. To se však záhy změnilo – topná sezona běží na plné obrátky a jen tak neskončí. První letošní událostí, která se teplárenství bezprostředně týká, je vládou odložené jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami.

Implementace evropské směrnice do zákona měla proběhnout už koncem loňského roku, vláda se však zatím neshodla, jak s prostředky z povolenek naložit. MŽP prosazuje, aby veškeré výnosy z jejich prodeje musel stát v budoucnosti nasměrovat do snižování nebo kompenzace důsledků změny klimatu. Aktuálně se tímto způsobem uplatňují jen zčásti.

Podle Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení ČR, obnáší novela zákona z pohledu teplárenství odklad termínu pro vyřazení povolenek z 30. dubna na 30. září. Ostatně tuto změnu obsahuje i poslanecký návrh, se kterým vláda souhlasila, což znamená více času pro pořízení povolenek a menší tlak na cash flow. „Na jedné straně pak zpřísňuje bezplatné přidělování povolenek, které je podmíněno realizací opatření z energetického auditu, na straně druhé v případě tepláren je bezplatná alokace povolenek navýšena o 30 %, což je podmíněno předložením plánu klimatické neutrality a pravidelným vyhodnocováním jeho realizace. Posledním zásadním bodem k jednání je definovat, na jaké účely je možné používat prostředky z Modernizačního fondu a z aukcí povolenek do státního rozpočtu,“ doplňuje Hájek.

Podle odhadů by letošní výnosy z povolenek měly překročit hranici 40 miliard korun. Mezi jednotlivými resorty panují neshody o tom, kdo bude příjmy z jejich dražby kontrolovat. V současné době jsou prostředky rozděleny mezi Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a část jde do státního rozpočtu. Novela toto schéma změní. Jak, to záleží na dohodě vlády a následném projednání v parlamentu.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby tyto finance byly spravovány Státním fondem životního prostředí. S tím však nesouhlasí Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by rádo vidělo peníze z povolenek ve vlastní rozpočtové kapitole a mohlo jimi financovat provozní podporu zdrojů energie. Ministerstva financí a dopravy naopak navrhují, aby výnosy z povolenek byly příjmem státního rozpočtu.

„Z pohledu sektoru není až tak zásadní, kdo bude prostředky z povolenek spravovat, daleko důležitější je, na jaké účely je bude možné použít. Pro nás je zásadní, aby byly výnosy z povolenek v souladu s evropskou směrnicí používány pouze na aktivity spojené se snižováním emisí, a nikoliv na zcela nesouvisející účely, jako je tomu do značné míry v současné době, kdy většina prostředků z aukcí končí v ,černé díře‘ státního rozpočtu,“ říká Martin Hájek.

Implementace směrnice, a především to, pro jaké účely mají být finanční prostředky z prodeje povolenek používány v budoucnu, je pro teplárenství stěžejní. Proto lze očekávat, že téma bude významnou součástí jak přednášek, tak i zákulisních diskusí mezinárodní konference Dny teplárenství a energetiky, která se koná 23.–24. dubna 2024 v Clarion Congress Hotelu Olomouc. Pořadatelem 30. ročníku je Teplárenské sdružení ČR, organizátorem pak společnost Exponex. Více informací na dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz.