husqvarna

Vláda schválila nezávazné memorandum s Volkswagenem o gigafactory

Praha 1. února (ČTK) - Vláda dnes schválila nezávazné memorandum o porozumění se společností Volkswagen o výstavbě gigafactory na baterie pro elektromobily v Líních u Plzně. Memorandum má nastavit základní parametry budoucí spolupráce, ale nijak nepředznamenává, jak se společnost při výběru lokality nakonec rozhodne. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Předpokládaná investice do gigafactory se podle Fialy pohybuje kolem 120 miliard korun, ale hlavně by projekt pomohl v úsilí připravit český autoprůmysl na elektromobilitu. Zároveň by to znamenalo příchod nových technologií, vytvoření nových pracovních míst a stabilní příjmy do státního rozpočtu.

"Jsem rád, že se daří slaďovat požadavky potenciálního investora i dotčených obcí a kraje. Pokročili jsme v řešení dopravního napojení právě ve spolupráci s obcemi a vláda dnes v této souvislosti jako další krok na té cestě, abychom z české strany udělali všechno, co je potřeba, a měli šanci získat tento projekt, odsouhlasila nezávazné memorandum o porozumění," uvedl Fiala.

Volkswagen pro umístění své továrny na baterie do elektromobilů zvažuje vedle Česka i lokality v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Rozhodnout by měl do konce března. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.

Pro zajištění personálního, technického a organizačního zázemí vznikne k 1. březnu v agentuře CzechInvest divize pro přípravu podnikatelských ploch, která bude řešit přípravné práce na projektu. "Jedná se o nejlepší možnost, která vhodně rozšíří a doplní další služby agentury směrem k investorům a využije zároveň datové základy a znalostí území," uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).

Mezi říjnem 2022 až lednem 2023 se podle pověřeného ředitele agentury CzechInvest Petra Očka uskutečnilo pět setkání s obcemi, kterých se příprava strategického podnikatelského parku týká. Tématem jednání bylo seznámení se s navrhovanou podobou zóny, napojením a trasováním vedení distribuční a přenosové sítě, silničním a železničním napojením zóny a s návrhy na úpravu územně plánovací dokumentace. Diskutovali také, jak co nejlépe naplnit potřeby z hlediska rozvoje sociální a vzdělávací infrastruktury.

"Vláda také vnímá důležitost místního leteckého provozu, a proto také tímto usnesením vlády dala mandát k jednání o náhradě této lokálně významné infrastruktury výběrem vhodného letiště náhradního," dodal Očko. Proti zrušení letiště kvůli výstavbě gigafactory protestuje Český svaz letectví. Podle svazu letiště reprezentuje pro celý region na západ od Prahy významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu. Letiště je podle pilotů páté nejvyužívanější v ČR.

Na záložním vojenském letišti v Líních u Plzně zahájil státní podnik Diamo minulý týden geologické průzkumné práce. Diamo odebere vzorky podzemní vody a hornin, práce v lokalitě má v plánu dokončit do dvou měsíců. Jde o standardní proces před možným zahájením projekčních nebo stavebních prací. Výsledky průzkumu budou sloužit jako vstupy pro další rozhodovací procesy a případnou inženýrskou přípravu území.