husqvarna

Vláda projedná návrh projektu na přestěhování úředníků brněnské finanční správy

Praha 19. srpna (ČTK) - Ministerstvo financí navrhuje přestavbu brněnského vojenského skladovacího areálu Trávníčkova pro potřeby finanční správy a dostavbu areálu územního pracoviště v Brně provést ve zmenšené variantě, u které se nepočítá s přístavbou budovy finančního úřadu v ulici Příkop. Navrhovaná varianta by stála zhruba 615 milionů korun, zatímco komplexní řešení aktuálně MF odhaduje na téměř jednu miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projedná vláda. ČTK má materiál k dispozici.

Cílem celého komplexního projektu je přestěhování úředníků finanční správy z jiných brněnských a okolních lokalit. Pracoviště finanční správy jsou totiž rozmístěna na několika místech v Brně a navíc řada z nich v komerčním nájmu. Původní plány počítaly s celkovou adaptací areálu Trávníčkova, přístavbou dvorního objektu k budově v ulici Příkop a nástavbou jednoho podlaží. Materiál přitom upozornil, že v souvislosti s upřesněním projektu, vývojem cen ve stavebnictví nebo zvýšenými nároky na energetickou úspornost staveb stoupl odhad ceny z 667 milionů korun na 984 milionů korun. Správa tak předložila tzv. zúženou variantu.

"V souvislosti s aktuální situací a očekávaným deficitem státního rozpočtu, kdy všechny organizační složky státu jsou nuceny přijímat úsporná opatření s cílem dosáhnout maximálních úspor prostředků státního rozpočtu, předkládá se návrh zúžené varianty, který ovšem neřeší komplexní záměr, ale řeší pouze útvary dislokované v nájmu, přičemž by byla realizována jen rekonstrukce areálu Trávníčkova a nástavba a zateplení stávající budovy Příkop č. p. 819/25. Zúžená varianta nepředpokládá realizaci přístavby dvorního objektu k budově Příkop č. p. 819/25. Tento zúžený Záměr je odhadnut na 615 milionů korun včetně DPH," uvádí materiál.

Generální finanční ředitelství převzalo brněnský areál Trávníčkova od ministerstva obrany v březnu 2018. Investice byla zařazena v Národním investičním plánu v říjnu 2019 s plánovaným termínem dokončení v roce 2023. Následně se uskutečnila otevřená architektonická soutěž, na kterou navázalo jednací řízení bez uveřejnění na generálního dodavatele projektových prací. To ale bylo přerušeno, než vláda projedná tento materiál. První studie proveditelnosti a cenový odhad nákladů správa provedla v roce 2015.