Vláda odmítla návrh na předkupní právo obcí na nepotřebné státní reality

Praha 19. ledna (ČTK) - Návrh pražských zastupitelů, aby obce, města a kraje měly předkupní právo na nemovitosti, které stát už nepotřebuje, na dnešním zasedání vláda Petra Fialy (ODS) odmítla. Její negativní stanovisko vyplývá z výsledků zasedání. Předkupní právo navrhlo opětovně hlavní město v majetkové novele, kterou obdržela Sněmovna. V minulém volebním období poslanci neprojednali dvojici předloh, které měly stejné cíle.

Nyní stát nabízí nepotřebný majetek v soutěžích, což podle předkladatelů znevýhodňuje samosprávy proti soukromým zájemcům. Obce, města a kraje by podle nich měly mít reálnou možnost získat státní nemovitosti, které potřebují například pro výstavbu infrastruktury, škol, sociálních zařízení a bytů a pro zeleň.

Vláda ve svém stanovisku uvedla, že novela nevychází z reálně a objektivně vyhodnocené potřeby a je systematicky nesprávná. "Do stávající právní úpravy hospodaření s majetkem státu se snaží doplnit postupy, jejichž účelem je zajistit zvýhodněné postavení vybrané skupině nestátních subjektů - územním samosprávným celkům, a to s možným negativním dopadem na majetkové zájmy státu a třetích osob," upozornil kabinet.

Pokud by novela platila, stát by musel nepotřebnou nemovitost přednostně nabídnout obcím, městům a krajům, v nichž se nacházejí. Samosprávy by měly půl roku na rozhodnutí, zda předkupní právo využijí. Pokud by se rozhodly pro koupi, zaplatily by za nemovitost cenu určenou znaleckým posudkem. Pokud by stát majetek samosprávám nenabídl a prodal jej soukromým zájemcům, všechna právní jednání související s převodem by byla podle novely neplatná.

O schválení stejné novely usilovalo hlavní město už v minulém volebním období. Podalo ji předloni v červenci, poslanci ji ale nezačali ani projednávat. Obdobně se tehdejší Sněmovna postavila k návrhu tehdejšího poslance ČSSD Petra Dolínka. Chtěl, aby stát nepotřebné nemovitosti obcím ze zákona přednostně nabízel. Někdejší kabinet ANO a ČSSD se k oběma iniciativám postavil záporně.

Vláda ve stanovisku doplnila, že stávající právní úprava nijak neztěžuje přístup obcí a krajů k nemovitostem na jejich území. Mezi lety 2016 až 2020 převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na samosprávy vlastnické právo ve více než 16.000 případech, z toho v 13.759 případech bezúplatně. "Od státu nabyly majetek v účetní hodnotě celkem 1,46 miliardy korun," stojí ve stanovisku.