Veřejnost se může vyjádřit k návrhům trasy silnice z Děčína k dálnici D8

Děčín 7. února (ČTK) - Veřejnost se může vyjádřit k návrhům trasy silnice z Děčína k dálnici D8. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předložilo tři varianty přivaděče, o jehož stavbě se hovoří přes 30 let. Kdy bude rozhodnuto o trase, nelze v tuto chvíli určit, řekla ČTK mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Přepracovanou dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA) zveřejnil dnes krajský úřad Ústeckého kraje. Veřejnost se může vyjádřit k danému záměru do 9. března. "Stanovisko krajského úřadu k předložené dokumentaci EIA se dá očekávat přibližně v průběhu letních prázdninových měsíců. Z obsahu stanoviska nemusí automaticky vyplývat rozhodnutí o variantě přivaděče," uvedla Zikešová.

V současnosti obyvatelé Děčína, kteří chtějí využít dálnici D8, musí jet po silnici I/13. Ta vede skrz obce a města. Území pro přeložku je podle ŘSD velmi komplikované. Střetávají se tu zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy ochrany majetku a veřejného zdraví, složité jsou tam geologické podmínky. Jeden proces EIA se uskutečnil už v letech 2004 až 2008. Tehdy se hodnotily dvě varianty. Ministerstvo životního prostředí konstatovalo, že nepřijatelné je zachování nynějšího stavu.

Nyní jsou navrženy tři varianty. "Má-li být nalezena nová trasa, bude to nepochybně vyžadovat vstřícný přístup všech zúčastněných stran při hledání kompromisního, v tomto případě nepochybně nejméně špatného řešení. Pokud vůle ke kompromisu bude chybět, bude doprava nadále vedena po stávající silnici I/13," uvedlo ŘSD v záměru. Zvažovanou možností je také rozšířit silnici I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Komplikací tohoto řešení je to, že komunikace vede podél řeky z jedné strany a železniční trati z druhé, navíc je na trase řada křižovatek a sjezdů.