Cime 3 kvartal 2024

Veřejnost podala více než 2000 podnětů k přípravě vysokorychlostní trati v Praze

Praha (ČTK) - Obyvatelé Prahy podali 2055 podnětů k přípravě projektu výstavby vysokorychlostní trati (VRT) v Praze. Podněty do takzvané pocitové mapy, online portálu Správy železnic (SŽ), zaneslo 668 lidí. Zhruba třetina z nich podle SŽ upozorňuje na problémy v území, kudy trať povede, tedy Prahy 10, Prahy 15, Dolních Měcholup, Prahy-Dubče, Dolních Počernic, Kyjí a Prahy 9. Většinou ale lidé do mapy zanášeli návrhy na zlepšení konkrétních míst. Týkaly se například výstavby cyklostezek, zlepšení dopravní dostupnosti nebo úpravy přejezdů a podjezdů. S podněty pracují odborníci, kteří je zahrnou do urbanistické koncepce území trati.

V Praze 10 lidé poukazovali na problematické přejezdy. Zmiňují také nedostatek zeleně a rekreačních ploch. Dopravním uzlům Praha-Eden a Praha-Zahradní Město vytýkali horší dostupnost z blízkého okolí nebo přestup na MHD. Kladně veřejnost vnímá realizaci drážní promenády, díky které vzniknou nová propojení cest pro chodce a cyklisty.

V Praze 15 panují obavy o mokřad Triangl. Někteří chtějí zachovat jeho divoký charakter, jiní požadují lepší zpřístupnění a řešení problému s bezdomovci. Veřejnost také požaduje vybudování souvislé cyklostezky paralelně s připravovanou tratí. Les Záštěpí lidé vnímají jako křižovatku cyklotras a kritizují jejich nevhodný povrch.

V Dolních Měcholupech se lidé obávají o odříznutí zástavby v městské části od nově vznikajícího sídliště Malý Háj. Mezi náměty na změnu jsou nová hřiště, cvičiště pro psy, odstranění brownfieldu betonárky, zřízení vycházkové trasy kolem nádrže Slatina, zlepšení podmínek pro rybaření a vytvoření nových biokoridorů v krajině. Lidé si také stěžují na obtížnou dostupnost Slatiny z Dubče pro chodce a cyklisty, vysokou intenzitu provozu na úzkých komunikacích bez chodníků nebo nebezpečnou Kutnohorskou ulici. Kladně hodnotí přírodu lokality Slatina a revitalizaci Lítožnického rybníka.

V Dolních Počernicích lidé navrhli zřízení nové vlakové zastávky Hostavice, přesunutí zastávky Praha-Dolní Počernice blíže k zástavbě nebo zlepšení dostupnosti zastávky vlaku z Jahodnice. Lidem chybí podchod pro pěší a cyklisty u hráze Počernického rybníka. Upozorňují také na špatný stav podjezdů v ulici Národních hrdinů a v Pilské ulici.

V Kyjích lidé upozorňovali na vazbu vlakové zastávky na most v Broumarské ulici. Navrhovali také úpravu míst, kde chodci a cyklisti přecházejí dráhu. V podnětech lidé dále požadovali účinnější ochranu proti železničnímu hluku.

V Praze 9 se veřejnost obává znehodnocení parku Smetanka a meandrů Rokytky a paralelního Libeňského přesmyku. Lidé navrhovali i zlepšení podmínek pro cyklisty nebo zřízení vyhlídkových míst k pozorování vlaků. V Libni lidé upozorňují na bariérovost tamní stanice.

Podněty skrze pocitovou mapu správce infrastruktury od veřejnosti sbíral od loňského 4. prosince do konce ledna. Z 2055 podnětů obsahuje 1505 z nich i textový komentář. Ty jsou podle mluvčího SŽ Dušana Gavendy pro odborníky nejpřínosnější. Komentáře jsou veřejnosti v mapě k dispozici po kliknutí do příslušného místa.