Mercedes

Vedení Brna chce do roku 2026 zajistit bydlení 60 domácnostem v bytové nouzi

Brno (ČTK) - Bydlení pro lidi v bytové nouzi poskytlo mezi lety 2018 až 2022 Brno 127 domácnostem. V období do roku 2026 chce zajistit bydlení dalším 20 domácnostem prostřednictvím programu Housing first. Čtyři desítky domácností by měly najít domov díky novému programu Critical Time Intervention (CTI). Vyplývá to z vyjádření brněnského magistrátu pro ČTK, které úřad poskytl po čtvrteční kritice části opozice týkající se přístupu města k bezdomovectví. Důvodem byl noční požár v Plotní ulici, při kterém zemřelo osm lidí, pravděpodobně bezdomovců.

Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek uvedl, že se město kontinuálně zapojuje do různých projektů ukončování bezdomovectví. Novinkou je právě program CTI, u kterého se inspirovali v USA. Jeho cílem je pomoct lidem, kteří dlouhodobě stagnují v pořadnících na sociální byty i na obecní byty v městských částech. Nejsou totiž tak ohroženou skupinou, aby se dostali výše v pořadníku na sociální bydlení, ale zároveň nejsou dostatečně solventní pro obecní byt.

"Stále jde o lidi v bytové nouzi. Najdeme zde jednotlivce i celé rodiny v azylových domech a ubytovnách," popsal koordinátor programu Daniel Janeček.V příštích třech letech se má zabydlet 40 takových domácností.

Ve čtyřech fázích programu se postupně snižuje pomoc sociálního pracovníka. V první, předzabydlovací, se zjišťují potřeby vybraných lidí, následně při zabydlování spolupracují klienti se sociálním pracovníkem velmi intenzivně. Třetí část testuje nastavení služeb a případně je ladí. V poslední fázi by měla být setkání čistě formální. Podpora trvá vždy jeden rok. Cílem je za tu dobu dostatečně stabilizovat životní situaci jedince či rodiny, aby následně všechno zvládli sami, případně jen s podporou neziskových organizací.

Prostřednictvím programu Housing first chce město poskytnou bydlení 20 domácnostem a udržet 80 již bydlících. Magistrát dále uvedl, že jeho sociální kurátoři celoročně aktivně vyhledávají klienty, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, v místě jejich pobytu. Navštěvují je v centru města, chatkách i squatech, kde jim nabízejí sociální poradenství a pomoc.Také poskytují například právní poradenství, od září 2021 pravidelně vyšetřují zájemce na tuberkulózu nebo zprostředkovávají zaměstnání a brigády. Poňuchálek dodal, že po noční tragédii sociální kurátoři terénní činnost zintenzivní.