Mercedes

Ve Zlíně na Vršavě vznikne kruhový objezd, doprava by měla být plynulejší

Zlín 9. června (ČTK) - Město Zlín chystá na Vršavě úpravu křižovatky ulic Fryštácká a Okružní na výpadovce směrem na Fryšták. Vznikne tam kruhový objezd, čímž by se měla zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy, sdělil dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí radnice Tomáš Melzer. Práce by měly začít letos v srpnu.

"Cílem opatření je umožnit bezpečné připojení Jižních Svahů na ulici Fryštácká, usnadnit levé odbočení z Jižních Svahů na Fryšták při vysokých intenzitách v době dopravní špičky, přinést zklidnění na tuto velmi vytíženou tepnu, po které v průměru projede přes 2300 vozidel za hodinu," uvedl mluvčí.

Nová křižovatka si nevyžádá velké stavební zásahy, náklady by podle projektové dokumentace měly být asi 3,5 milionu korun. Kruhová křižovatka je navržena jako jednopruhová. Počítá se s odfrézováním asi pěti centimetrů asfaltové vrstvy, položením nového povrchu a novým vodorovným dopravním značením.

"Pro město Zlín je otázka bezpečnosti prioritní, takže si tuto investiční akci vzalo za svou po dohodě se Zlínským krajem. Ten zde chystá dálniční přivaděč k dálnici D49, končící u Fryštáku, který má navazovat na obchvat lokality Zálešná. Dálnice D49 by měla být dokončena v 2024. Také z tohoto důvodu bude stavba kruhové křižovatky ze strany města Zlína dočasnou stavbou, dokud se nepodaří Zlínskému kraji získat povolení k dálničnímu přivaděči," uvedl mluvčí.

Pro stavbu kruhového objezdu město získalo veškerá povolení a je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba musí být dokončena v srpnu, do 14 dní od převzetí staveniště, nejpozději však do zahájení Barum Czech Rally Zlín. "Tyto podmínky byly v rámci povolení stanoveny Policií ČR z důvodu menšího prázdninového provozu. Pokud se městu nepodaří za stanovených podmínek Policie ČR najít vhodného zhotovitele, přesune se investiční akce do roku 2023," uvedl mluvčí. Po dobu stavebních prací budou muset řidiči počítat s dopravním omezením.

"Myslím, že na podobnou stavbu se zde dlouho čekalo. Chceme tímto krokem zlepšit bezpečnost dopravy v tomto místě a zároveň připravit zlepšení dopravních toků po dokončení dálnice D49 u Fryštáku," uvedl radní města Michal Čížek (ANO).