Cime 1 kvartál 2024

Ve Svitavách je v posledních letech rozsáhlá bytová výstavba

Svitavy 17. května (ČTK) - V posledních třech letech včetně letoška bylo ve Svitavách postaveno nebo se dokončuje asi 250 nových bytů. Kromě toho si další lidé vybudovali rodinné domy. Radnice sama neplánuje v nejbližší době zahájení nové bytové výstavby, bude se muset víc soustředit na opravy a rekonstrukci svého bytového fondu, který se skládá z 482 bytů ve vlastnictví města a 133 bytů ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy. Svitavy mají asi 17.000 obyvatel.

"Vydali jsme se cestou zasíťování parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě Habrová a dokončujeme lokalitu Staré kolonie. V horní části vznikne sedm domů po osmi bytech, kde se budeme v brzké budoucnosti rozhodovat, jakou formou se budou stavět. Zvažujeme, že některé budou variantou bytového družstva, některé jako nájemní byty a některé půjdou do osobního vlastnictví," řekl ČTK starosta starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). Podle něj by město mohlo například spolupracovat se soukromým investorem.

Svitavy se musí starat o rozsáhlý bytový fond. Náklady na jeho opravu a údržbu převyšují částky vybrané na nájemném. Město také eviduje pohledávky po splatnosti na nájemném a zálohách na služby ve výši asi 20 milionů korun, z čehož 17 milionů korun tvoří takzvané příslušenství, tedy úroky a penále.

Ve městě je v různých fázích rozpracovanosti několik velkých bytových projektů, často na plochách brownfieldů. Vloni začala výstavba tří družstevních bytových domů s 60 byty v nově vzniklé ulici Ottendorferova v areálu bývalé továrny Tabačka. Je rozvržena do třech etap, v první bude již letos dokončeno 20 bytových jednotek. Druhá etapa, která by měla začít v létě nebo na podzim, má termín předpokládaného ukončení prosinec 2023. Třetí etapa by měla začít v březnu 2024 a skončit v září 2025. Celková předpokládaná investice dosáhne asi 200 milionů korun, na projektu s družstvem spolupracuje developerská firma, po 30 letech přejdou byty do vlastnictví družstevníků.

Částečnou demolicí a následně celkovou rekonstrukcí bývalé tovární budovy TOS Svitavy Říční ulici vznikne dalších 44 bytů. Nově developer buduje v této lokalitě bytový komplex s celkem 152 bytovými jednotkami, hotový má být koncem roku. Dalších 44 bytů staví soukromý investor mezi ulicí Svitavská a Felberova, ve fázi vydaného stavebního povolení je v současné době bytový dům Na Červenici se 14 byty.

V jihovýchodní části obytného území Vějíř se plánuje výstavba komplexu pěti bytových domů se 172 byty včetně garážových stání umístěných v suterénu. "Investor nyní činí kroky k získání stavebního povolení, do výstavby se rád pustil asi v roce 2024. Uvažuje i o formě bytového družstva," uvedl Šimek.