Mercedes

Valašské Meziříčí chce podpořit stavbu výtahů v bytových domech

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) (ČTK) - Valašské Meziříčí na Vsetínsku chce podpořit stavbu výtahů ve čtyř- a vícepodlažních bytových domech. Nabízí dotace v programu, který chce zlepšit mobilitu a zajistit bezbariérový přístup k bytům. Program začal loni, jako první z něj čerpali obyvatelé čtyřpodlažního panelového domu ve Smetanově ulici, sdělili dnes ČTK zástupci radnice.

"Ve stávající schodišťové šachtě vznikl výtah s celkovými náklady 1,8 milionu korun. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) získalo vedle dotace od města ve výši 200 tisíc také příspěvek 800 tisíc z ministerstva pro místní rozvoj a zbytek pokrylo z vlastních zdrojů. Jedná se o ukázku vhodného využití dotačních možností a podpory bydlení, za což jsme moc rádi," uvedl místostarosta Petr Nachtmann (ODS).

Valašskomeziříčská radnice v uplynulých letech dokončila obnovu městských sídlišť, kdy se upravovalo okolí panelových domů. Poté se prostřednictvím dotačního programu Mobilita rozhodla vyhovět také požadavkům obyvatel a SVJ. "Opakovaně se na nás obraceli s prosbou o pomoc s financováním stavby výtahů ve čtyř a vícepodlažních domech, které nejsou ve vlastnictví města. S ohledem na stárnutí populace, ale také zajištění bezbariérovosti, se dnes výtah jeví jako nezbytnost. V rámci rozpočtu na letošní rok tak máme vyčleněnu částku dva miliony korun s tím, že přímá dotace na jeho stavbu činí 200 tisíc," uvedl starosta Robert Stržínek (ANO). Podle analýzy města by tuto možnost mohly využít bytové domy se 168 vchody.

Dotační program je zaměřený pouze na bytové domy bez výtahů a není určený k rekonstrukci stávajících. Žádosti je možné podávat do 30. září.