Komatsu potřebu bagr

VaK Zlín modernizují čistírnu odpadních vod v Kašavě

Zlín 12. dubna (ČTK) - Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín začaly modernizovat čistírnu odpadních vod v Kašavě na Zlínsku, v blízkosti vodní nádrže Slušovice. Investice si vyžádá 35 milionů korun, řekli dnes ČTK zástupci VaK Zlín.

"Ekologie a ochrana životního prostředí jsou pro nás vždy prioritou. V případě čistírny odpadních vod Kašava to platí dvojnásob. Leží totiž nad vodní nádrží Slušovice, která je jedním z klíčových zdrojů pitné vody pro východní část Zlína," uvedl předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

Modernizace přinese nové mechanické čištění, úpravu kalového hospodářství a biologického čištění včetně nové dosazovací nádrže a moderní řídicí systém propojený s centrálním dispečinkem ve Zlíně.

"Čistírna v Kašavě již nedostačovala kapacitně. Maximální potenciální průtok proto navyšujeme z 20 na 50 litrů vody za vteřinu. Zvyšujeme také kvalitu vyčištěné vody vypouštěné do potoka Ostratka a dešťové vody směřující do řeky Dřevnice. Důraz klademe zejména na odbourání dusíkatého znečištění a fosforu a na snížení zápachu pomocí dezodorizačních filtrů," uvedl Březík. Kašava má asi 900 obyvatel, na čistírnu je napojeno přes 90 procent z nich.

Investice se podle VaK Zlín nepromítne do ceny vodného a stočného. Financuje ji Moravská vodárenská (MOVO), která síť provozuje, nad rámec běžného nájemného, které letos činí 133 milionů korun. Moravská vodárenská investuje také 45 milionů do rekonstrukce čistírny vod v Luhačovicích.

VaK Zlín vlastní města a obce na Zlínsku, nepatrnou část drží také soukromé osoby. Největším akcionářem je město Zlín, které vlastní zhruba 47 procent všech akcií. Takzvaný provozní model má trvat do roku 2034. Při něm se VaK stará o infrastrukturu, ale provozuje ji Veolia prostřednictvím Moravské vodárenské a dostává velkou část zisků. Model kritizují někteří menší akcionáři, ve věci se vede několik soudních sporů.

Valnou hromadu VaK z roku 2004, která vznik zmíněného modelu umožnila, označil předloni Vrchní soud v Olomouci za neplatnou. Rozhodčí soud však nedávno rozhodl o platnosti smluv, na jejichž základě Moravská vodárenská provozuje vodárenství na Zlínsku. Firma tak nemusí do rukou VaK Zlín vracet majetek, který od nich v roce 2004 odkoupila. Platností smluv se zabývá i zlínský okresní soud, platnost současného modelu by měl řešit i olomoucký okresní soud. Vodné a stočné na Zlínsku letos zlevnilo, lidé platí za metr krychlový vody 85,71 koruny včetně DPH, loni to bylo 86,71 koruny.