Cime 2 kvartál 2024

V účinnost vstoupí Lex Dukovany, z dostavby Dukovan vyloučí ruské a čínské firmy

Praha 31. prosince (ČTK) - Ruské a čínské firmy se nebudou moci zúčastnit stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Počítají s tím bezpečnostní záruky nového zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, přezdívaného Lex Dukovany. Zákon vstupuje v účinnost 1. ledna.

Zákon počítá s tím, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína mezi tyto státy nepatří. Nejen pro stavbu, ale ani pro údržbu nového bloku tak nebudou moci být použity technologie závislé na nepovolených dodavatelích.

Norma zavádí možnost ministerstvu průmyslu a obchodu poskytnout návratnou finanční výpomoc na stavbu dukovanské elektrárny. Zákon rovněž zavádí způsob stanovení výkupní ceny elektřiny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování projektu.

Smlouva o výkupu se bude uzavírat nejméně na dobu 30 let s možností jejího prodloužení o nejméně deset let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. K uzavření smlouvy se vyžaduje schválení vládou. Investor musí zajistit instalovanou kapacitu v určené výši, nejméně však 100 MW.

Zákon počítá s tím, že pokud bude výkupní cena elektřiny vyšší než cena takzvané silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Ve druhém případě, kdy výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.

Zákon má také zabránit ministerstvu průmyslu uzavřít smlouvu o výkupu elektřiny, pokud by to ohrožovalo bezpečnost, svrchovanost, energetickou bezpečnost, dlouhodobou stabilitu dodávek energií, významné majetkové hodnoty nebo jiný důležitý zájem ČR. Ministerstvo si bude muset k tomu vyžádat stanoviska ministerstev vnitra a zahraničí, všech tří tajných služeb a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Pokud by některá z těchto institucí se smlouvou nesouhlasila, vláda by ji musela předložit Sněmovně i Senátu k vyslovení souhlasu.

Proti zákonu se postavily ekologické organizace Hnutí Duha a Calla, podle nichž "norma jednostranně a mohutně zvýhodňuje nekonkurenceschopnou jadernou energii proti jiným zdrojům".

ČEZ v červnu zahájil bezpečnostní posouzení uchazečů o stavbu nového bloku dukovanské elektrárny. Bezpečnostní posouzení zaslaly francouzská EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP do konce listopadu. Dotazníky se nyní vyhodnocují, stát následně udělí souhlas se zahájením tendru. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další.

Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. Náklady se odhadují na 162 až 400 miliard korun.