Komatsu potřebu bagr

V Trutnově začíná třetí fáze sběru dat k chystané úpravě sídliště Zelená Louka

Trutnov 25. května (ČTK) - V Trutnově začíná třetí fáze sběru dat v průzkumu veřejnosti k úpravě veřejných prostranství největšího sídliště ve městě Zelená Louka. Lidé se mohou tentokrát zúčastnit dotazníkového šetření, a to vyplněním on-line dotazníku nebo klasického tištěného. ČTK o tom dnes informovala mluvčí města Michaela Dědková. Radnice chce před chystanou úpravou sídliště Zelená Louka v městské části Horní Staré Město zmapovat užívání veřejného prostranství sídliště, nalézt jak problémová, tak funkční místa a určit možnosti zlepšení současného stavu.

"Zajímá nás, jak se lidem na Zelené Louce žije, co se jim tam líbí a co by naopak změnili. Jen díky informacím od obyvatel budou urbanisté a architekti vědět, na co se v rámci plánovaného rozvoje sídliště soustředit," uvedla zpracovatelka průzkumu Dominika Potužáková.

Dotazníkové šetření bude ukončeno v neděli 5. června. On-line dotazník je dostupný na webu. Tištěný dotazník je k dispozici v květnovém čísle Radničních listů ve dvou kopiích pro dva různé členy domácnosti. "Vyplněné tištěné dotazníky je možné odevzdat na vybraném sběrném místě v jeho uvedené otevírací době," uvedla Dědková. Seznam sběrných míst je na webu města.

Průzkum začal letos v březnu, s jeho výsledky chce trutnovská radnice seznámit obyvatele města nejpozději na konci letošního roku. Cena zakázky na průzkum mezi obyvateli sídliště je 232.500 korun. Sídliště vznikalo v 70. a 80. letech minulého století a má zhruba 6300 obyvatel.

V první části průzkumu, v takzvané špendlíkové mapě, se lidé mohli vyjádřit, co je v daném místě trápí nebo co by změnili. Problém mohli označit na webu přímo do mapy. Druhá fáze představovala terénní průzkum na sídlišti a aktuální třetí zapojuje obyvatele přes dotazník. Další fází průzkumu budou skupinové workshopy, které se uskuteční v červnu, uvedli zástupci města.

Úpravy veřejných prostranství na sídlišti by se podle radnice měly dělat postupně v následujících letech a mohly by se týkat zelených ploch, mobiliáře, dětských hřišť, rozšíření parkovacích míst, úprav chodníků nebo odpočinkových zón.