Komatsu potřebu bagr

V programu péče o kulturní stavby zbývají necelé dvě mld. Kč a tři akce

Praha 4. prosince (ČTK) - Z programu Péče o národní kulturní poklad se ke konci letošního září vyčerpalo 8,364 miliardy z 10,02 miliardy korun, které na něj byly od roku 2006 vyčleněny. Z programu se platí opravy a stavby sídel kulturních institucí. Prodlužoval se už mnohokrát, protože plánované akce se často nestihnou v termínu dokončit. Z 29 akcí zaregistrovaných v programu pokračují už jen tři projekty Národní knihovny. O plnění programu bude ve středu vládu informovat ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Program byl za dobu svého trvání šestkrát upravován, sedmá aktualizace se připravuje k projednání vládou. Naposledy byl prodloužen loni až do roku 2026, kvůli stále prodlužovaným pracím týkajícím se objektů Národní knihovny. Sedmá aktualizace programu má podle materiálu pro jednání vlády zahrnovat změnu finanční bilance třetí etapy revitalizace Klementina a rozšíření programu o úsporná opatření v areálu centrálního depozitáře v Hostivaři.

Cílem programu je zlepšení podmínek pro uchování a prezentaci kulturního dědictví v péči nejdůležitějších národních muzejních, knihovních a archivních institucí. Účastníky programu jsou Národní muzeum, Národní knihovna, Národní technické muzeum, Národní filmový archiv a Uměleckoprůmyslové muzeum. V roce 2012 vláda do programu zahrnula i Národní divadlo.

Jako důvody prodlužování programu MK uvádí průtahy v zadávacích řízeních, komplikace při projednávání stavebních úprav s dotčenými orgány, nálezové situace zjištěné během stavebních prací a v posledních letech také pandemie covidu-19, nepříznivý vývoj na trhu stavebních prací a růst cen stavebních prací a materiálů a nastupující energetická krize.

Národní knihovna se s ohledem na narůstající ceny energií i stavebních prací rozhodla upravit rozsah plánovaných úprav v areálu Klementina, a to o rekonstrukci depozitáře ve čtvrtém patře, rekonstrukci technologie plynové kotelny v suterénu, vybudovaní prostor pro dětskou skupinu, dodávku mobiliáře do části už zrekonstruovaných prostor určených veřejnosti, vybudovaní multimediálního centra pro školní a exkurze škol a zajištění technologie sloužící k automatické bezkontaktní identifikaci knižních fondů. Z uvolněných peněz chce NK financovat úsporná opatření v centrálním depozitáři v Hostivaři, která by zamezila úniku tepla.

Ze tří posledních akcí v programu se aktuálně hledá v zadávacím řízení zhotovitel stavebních prací na druhém novém depozitáři NK v Hostivaři a před koncem letošního roku by měla být zahájena třetí a poslední etapa rekonstrukce a revitalizace Klementina. Pokud vláda schválí sedmou aktualizaci programu, zahájí se zadávací řízení na zhotovitele úsporných opatření v centrálním hostivařském depozitáři.

Barokní areál Klementina, po Pražském hradě druhý nejrozsáhlejší stavební celek v Praze, se za téměř dvě miliardy korun rekonstruuje už přes 12 let. Za tu dobu z vlastní vůle či z rozhodnutí zřizovatele z čela NK odešlo šest ředitelů.