Cime 3 kvartal 2024

V Praze je 275 mostů obdobné konstrukce jako trojská lávka

 

Praha 18. června (ČTK) - V hlavním městě je zařazeno do kategorie takzvaných předpjatých mostů 275 z nich. Více než polovina těchto mostů není v dobrém stavu. Vyplývá to z dokumentu, který vypracovali odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT a který dnes projednal magistrátní výbor pro dopravu. Stejně konstruována byla například trojská lávka, která se zřítila v prosinci 2017. Mostaři hodnotí stav mostu na stupnici od jedné do sedmi, kdy sedm je nejhorší stav. Technická správa komunikací (TSK) má ve správě více než 700 mostů.

Jedním z problémů předpjatých mostů je koroze lan. Problematické je podle šéfa Kloknerova ústavu Jiřího Kolíska, že nemusí být plošná, ale lokální, což může způsobit vážné problémy. Potíží je také to, že už malý úbytek lana mění chování celého mostu.

Celkem 167 předpjatých mostů vykazuje závady a je klasifikováno stupni čtyři až sedm. Vykazují tedy závady, které mají přímý vliv na jejich zatížitelnost. Celkem 62 mostů bylo zařazeno do kategorií pět až sedm. To znamená, že vykazují závady, které snižují zatížitelnost až o 40 procent. Hůře jsou na tom prefabrikované mosty, u kterých je 136 z celkových 199 mostů ve stavebním stavu čtyři až sedm. U monolitických mostů jde o 31 ze 76, které jsou v kategorii čtyři až sedm.

Odborníci městu navrhují provést mimořádnou prohlídku mostů s rozšířením o podrobné zhodnocení dokumentace a historie konstrukce z hlediska oprav. "Doporučujeme, aby byl podrobná, to je první krok a je relativně levný," řekl Kolísko. Prohlédnuty by měly být bez ohledu na stav mosty s předpjatou spodní stavbou.

Mosty v kategorii pět až sedm mají být zkontrolovány nejpozději do tří let. U ostatních mostů navrhují odborníci průběžnou kontrolu.

TSK by pak také měla při bourání předpjatých mostů zjistit stav odstraňované konstrukce a porovnat jej s předpoklady a dokumentací. Výsledky pak mají analyzovat a využít při práci s ostatními mosty tohoto typu. Mosty v kritickém stavu pak mají být stále monitorovány.

Nejstarším mostem, který je v seznamu, je devítimetrové přemostění na Folimance z roku 1952. Stav jeho nosné konstrukce je podle dokumentu v páté kategorii, tedy špatný. Naopak nejmladší je zhruba dva roky stará Lávka Waltrovka, která je v bezvadném stavu.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha se zabývá také opravou Hlávkova mostu. Ve špatném stavu je i Palackého most a připravuje se oprava Barrandovského mostu.