Komatsu potřebu bagr

V Olomouci odstartovaly práce na zbývající části mostu

Práce na protipovodňové ochraně města probíhají dle harmonogramu. V červnu Povodí Moravy, s. p. dokončilo poslední piloty a na místo dorazily první díly návodní poloviny mostu na Masarykově třídě pojmenovaného jako Rejnok. V průběhu léta bude probíhat konstrukce ocelové části mostu a na podzim jeho nasunutí nad řeku.

Poslední 4 piloty z více než tisíce stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy v rámci stavby protipovodňové ochrany města. Poslouží k založení poslední části mostního pilíře, na který bude umístěna návodní polovina konstrukce nového mostu. „V průběhu června dorazily první ocelové díly nosné konstrukce návodní části mostu. Zbývající díly dorazí během července. Kompletace druhé poloviny Rejnoka bude probíhat prakticky celé léto v prostoru na levém břehu směrem k nádraží. Most pak v říjnu nasuneme s pomocí hydraulických pístů nad řeku po výsuvné dráze, kterou je již prakticky dokončená. Následovat bude betonáž a izolace,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

Práce na protipovodňové ochraně probíhají i na dalších místech. Na pravém břehu vzniká náplavka a probíhají práce na obkladech nábřežní zdi. Tu kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě. Postupují práce i na protějším břehu. „Na levém břehu jsme rozebrali původní historickou zeď, rozšířili koryto, dokončili ražbu kanalizačního sběrače a betonování pilot i mikropilot. Můžeme tak zahájit přípravu na betonování základů pro obklad levobřežní zdi, který sestavíme dle požadavku orgánů památkové péče částečně z původních pískovcových kamenů,“ popisuje Gargulák.

Společně s dokončením Rejnoka bude dokončena také stavba tzv. II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Závěrečné práce budou probíhat na položení kolejí na nový most, propojení náplavky pod dokončeným mostem a výsadbě dřevin a trávníků.

Stavba za 730 mil. Kč navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává Gargulák.