Komatsu potřebuju Bagr

V Kadani zahájíme rekonstrukci dolního jezu

V Kadani plánujeme v průběhu března zahájit kompletní rekonstrukci dolního jezu na řece Ohři včetně vybudování rybího přechodu. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap a jejich ukončení předpokládáme v lednu 2026. Zhotovitelem akce za 76 mil. Kč bez DPH je společnost SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Stavba řeší rekonstrukci stávající konstrukce jezu, kterou v celém svém rozsahu zcela vybouráme a postavíme novou. Její tvar se tedy nezmění a bude vycházet z toho původního. Novým provedením jezu vyhovíme i estetickým nárokům a zachováme charakter místa. Dále dojde k výstavbě opěrné monolitické zdi z betonu o délce 10 m, která prodlouží tu stávající, na pravém břehu štěrkové propusti.  

Kromě celkové rekonstrukce jezu dojde také k výstavbě rybího přechodu o délce 56 m, ve dně širokého 3 m, který zajistí migraci ryb a mihulovců. Zprůchodníme tak příčnou překážku, kterou jez nyní tvoří. Rybí obsádka odpovídá lokalizaci řešeného profilu mezi vodní nádrží Kadaň a Nechranice. Vyskytují se zde proto jak říční druhy ryb, tak i ryby typické pro přehradní nádrže. Po dokončení stavby bude následovat monitoring rybího přechodu.

Příjezd na staveniště je možný pouze korytem řeky Ohře, přičemž ke sjezdu do řeky budou vozidla stavby využívat část cyklostezky podél pravého břehu. Na cyklostezce tak vznikne dopravní omezení pro cyklisty a pěší, na které budou v dostatečném předstihu upozorněni dopravním značením. Žádáme cyklisty a chodce, aby při pohybu na cyklostezce dbali zvýšené opatrnosti po dobu stavby. Pro skladování materiálu využijeme část přilehlého parkoviště v ulici Pokutická, čímž dojde k omezení počtu parkovacích míst. Příjezd k provozovnám zůstane zachován.

O přesném termínu zahájení, který závisí na hydrologických a klimatických podmínkách, vás budeme informovat na Xku i Facebooku.