husqvarna

V jižních Čechách se za pět let vykácelo přes 22 tisíc hektarů lesa. Land use umí ukázat i mizející sady či novou zástavbu

Krajina v Česku se neustále mění a trendem posledních let spojeným se suchem je zejména odlesňování. Podle analýzy využití krajiny – takzvané land use –, kterou na základě vlastních leteckých snímků vytvořila společnost TopGis, se jen v Jihočeském kraji od roku 2015 do loňska vykácelo přes 22 tisíc hektarů lesa. Významně se v daném období zmenšila také plocha sadů, z původních více než 2 tisíc hektarů na necelých 1,4 tisíce hektaru.

Na základě analýzy využití krajiny z leteckých snímků společnost TopGis zjistila, že se na území Jihočeského kraje mezi lety 2015 a 2020 vykácelo přibližně 5,1 procenta plochy lesa. Z původní rozlohy 425 717 hektarů do roku 2017 nejprve zmizelo přibližně 1 766 hektarů (0,4 procenta celé plochy), do roku 2020 pak dalších 20 672 hektarů (4,7 procenta celé plochy). V důsledku toho výrazně přibylo pasek – z původních 8 946 hektarů v roce 2015 jich v roce 2020 bylo přes 23,2 tisíce hektaru.

Změny se však netýkaly pouze lesů. Výrazně ubylo i sadů, které jsou určeny pouze pro pěstování ovoce. „Zatímco v roce 2015 se na území Jihočeského kraje nacházelo přes dva tisíce hektarů, v loňském roce pokrývaly sady pouze necelých 1 400 hektarů. V případě vodních ploch či zemědělské půdy k takovým změnám nedošlo,“ popisuje situaci v kraji manažer vývoje společnosti TopGis Vladimír Plšek. Oproti tomu plocha průmyslových areálů se dle získaných dat v uplynulých pěti letech zvýšila.

Jedno území, dvě a více časových řad

Společnost TopGis každoročně za pomoci letadel vybavených kamerami zmapuje přibližně třetinu rozlohy České republiky. Každé tři roky tak má k dispozici kompletní aktualizaci letecké mapy celé země. Právě z těchto snímků jsou pak specialisté schopni analýzu využití krajiny připravit. „Pro analýzu změn ve využití půdy je potřeba mít k dispozici alespoň dvě ortofotomapy z různých období. To proto, abychom dokázali změny v krajině porovnat,vysvětluje Vladimír Plšek.

Určité části území Česka, například kraje, jsou podrobně zpracovány již historicky a lze je pro porovnávací analýzy taktéž využít. Na základě dat z leteckých snímků je pak možné velmi důkladně zmapovat změny, které se v české krajině v posledních letech udály.

Land use má řadu využití, z analýz mohou čerpat zejména místní samosprávy. „Na základě aktuální analýzy Jihočeského kraje je například možné pozorovat, jak se od roku 2015 výrazně zvětšuje plocha vesnické zástavby. Mapy jasně ukazují, jak se na území daných obcí rozšiřuje plocha sídlišť, velkých budov nebo průmyslových areálů. Obce pak mohou v důsledku toho posílit ubývající parky a městskou zeleň. Celkový přehled jim umožňuje se efektivněji rozhodovat při územním plánování či budování nové výstavby,“ popisuje využití analýzy Vladimír Plšek s tím, že informace o land use jsou mnohdy přínosné i pro soukromé subjekty, kupříkladu firmy plánující realizaci průmyslových areálů.

O společnosti TopGis

Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a je lídrem v oboru geodézie, mapování a webových mapových služeb. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily – a její tým tvoří pět desítek zkušených odborníků v GIS a SW oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a výhradním dodavatelem mapových podkladů pro Seznam.cz. Prostřednictvím webového portálu Gisonline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.