Komatsu potřebuju bagr

V Dobroslavicích je v provozu nová čistička za 93 milionů korun

Dobroslavice (Opavsko) 4. ledna (ČTK) - Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) uvedla do zkušebního provozu novou čistírnu odpadních vod v Dobroslavicích na Opavsku. Investice do komplexního odvádění a čištění odpadních vod v obci dosáhla zhruba 93 milionů korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Čistička se budovala dva roky a její kapacita je 800 ekvivalentních obyvatel. Firma zmodernizovala a částečně dostavěla také kanalizační síť, která vznikla před 60 lety a v některých místech ještě dříve. "Díky tomu může odpovídajícím způsobem likvidovat odpadní vody zhruba 70 procent nemovitostí v obci, které byly doposud napojeny na čtyři kanalizační výusti bez následného čištění," uvedl Síbrt. Dosud lidé v obci s více než 700 obyvateli používali většinou žumpy nebo septiky.

"Odvádění odpadních vod z jednotlivých částí obce je řešeno vzhledem ke složité konfiguraci terénu a náročným spádovým podmínkám systémem gravitačního odvádění odpadních vod do kanalizačních čerpacích stanic. Odtud jsou čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny odpadních vod," uvedl ředitel kanalizací SmVaK Jan Tlolka.

Kanalizace v některých částech obce byla už tak poškozena, že bylo nutné tyto úseky komplexně rekonstruovat. Někde se budovala nová splašková kanalizace. "Aby bylo možné zajistit vzhledem k nepříznivým spádovým podmínkám odvádění odpadních vod z celé obce do nové čistírny odpadních vod, byly během stavby vybudovány tři nové kanalizační čerpací stanice," uvedl Tlolka.

Mluvčí uvedl, že rekonstrukcí nebo dostavbou prošlo celkem 1572 metrů gravitační kanalizační sítě a 531 metrů výtlaků. "Čistírna byla vyprojektována s dostatečnou kapacitou, aby se na ní mohly připojovat další domácnosti," dodal Síbrt.

SmVaK jsou největší vodárenskou firmou v Moravskoslezském kraji a patří i mezi největší v zemi. Vodu dodávají více než 720.000 lidí zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také například části Olomouckého kraje nebo do pohraniční oblasti Polska.