Komatsu potřebu bagr

V Bohumíně-Pudlově začíná výstavba protipovodňové hráze

Bohumín (Karvinsko) 19. října (ČTK) - V Bohumíně na Karvinsku v těchto dnech státní podnik Povodí Odry zahajuje práce na výstavbě protipovodňové hráze, která má ochránit před stoletou vodou obyvatele městské části Pudlov. Val by měl být dokončen na podzim roku 2025. Investice přijde na 400 milionů korun. Novináře o tom dnes informovala mluvčí radnice Jana Končítková.

"Pudlov je poslední bohumínskou městskou částí, která na zhotovení protipovodňové hráze čeká. Podle projektu bude mít délku téměř tři kilometry a šířku v koruně čtyři metry. Povodí Odry rozdělilo stavbu do tří etap," uvedla mluvčí.

V první části se počítá s přípravou terénu včetně kácení. "Současně bude rekonstruován most ve Vrbické ulici a most do štěrkovny. Dále bude provedena protipovodňová zeď podél Orlovské stružky ve Vrbici nad Odrou a ochranná hráz podél Orlovské stružky po most do štěrkovny," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Ve druhé etapě je v plánu výstavba hráze až po křížení s Rolnickou ulicí v blízkosti Antošovické lávky. Poslední etapa zahrnuje vybudování závěrečného úseku protipovodňového valu, který se napojí do tělesa železničního náspu na trati Bohumín - Chałupki.

Kvůli potřebě vytvořit volný prostor pro bezpečné rozlévání vody do okolí v případě záplav nepovede nová hráz v těsné blízkosti řeky. "Jde o záměr, který má zajistit, aby nedocházelo ke zrychlování průtoku v řece," vysvětlil Dalibor Třaskoš z odboru rozvoje a investic. Vybudováním valu se zlepší odtok vody v ochráněném území.

"Pro potřeby výstavby hráze jsme museli změnit územní plán, na investiční akci jsme se jako město podíleli i finančně. Poskytli jsme celkem šest milionů korun, čtyři z toho na výkupy pozemků, zbývající dva na zpracování projektu,“ uvedl starosta Petr Vícha (ČSSD). Připomněl, že právě odkup pozemků byl poměrně složitý a oddálil výstavbu protipovodňové ochrany.

Vyjednávání a samotné výkupy trvaly šest let. S prodejem nakonec podle starosty souhlasilo 59 z 60 vlastníků. "Ačkoliv jsme my i Povodí Odry chtěli najít společné řešení, k dohodě s tím posledním zatím nedošlo. Investor byl proto nucen přistoupit k vyvlastňovacímu řízení, které nyní probíhá,“ dodal starosta.