husqvarna

Uživatelé bytů budou dostávat údaje o spotřebě tepla každý měsíc

Praha 7. prosince (ČTK) - Uživatelé bytů budou od roku 2024 dostávat údaje o spotřebě tepla a teplé vody z dálkových odečtů měřičů alespoň jednou měsíčně. Informační povinnost zavede vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Každoměsíční poskytování údajů vychází z evropských předpisů a jeho cílem je podle zdůvodnění posílení práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé a včasné informace o spotřebě.

Informovat měsíčně o spotřebě budou muset do konce roku 2026 pouze ti poskytovatelé služeb, kteří už budou mít instalovány měřiče s možností odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Nedopadne tak zatím zejména na malá společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Od roku 2027 se má povinnost týkat údajů z měřičů, k jejichž odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Od tohoto roku budou muset být měřiče s dálkovým odečtem podle energetického zákona ve všech bytových domech.

Vládní novela původně zaváděla informační povinnost poskytovatelů služeb už od příštího roku. Sněmovna ji o rok odložila navzdory nesouhlasu ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), jenž varoval před rizikem postihu od EU. Poslanci se přiklonili k argumentu krátké doby mezi přijetím zákona a zavedením povinnosti. V duchu výtek zástupců pronajímatelů bytů a nájemníků, kteří upozorňovali na růst nákladů na administrativu, Sněmovna zpřesnila také vymezení měřičů.

Zvýšení administrativních nákladů poskytovatelů služeb, jako jsou společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů včetně bytových družstev, nebude možné podle předkladatelů novely promítnout do cen služeb. Předloha počítá se zasíláním informací elektronickou formou. Zpoplatněno bude moci být podle novely jen listinné informování dopisem.

Údaje budou moci poskytovatelé zpřístupňovat podle předlohy také dálkově prostřednictvím internetu na heslo a aktualizovat je tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožní. Sněmovna v této souvislosti zrušila povinnost poskytovatele služeb informovat uživatele bytu každý měsíc o tom, že na internetu údaje zpřístupnil. Bude to stačit až na výjimky jen jednou. Uživatele bytů nebudou muset poskytovatelé informovat o spotřebě tepla za období, v němž je nedodávali.