Ústavní soud se vyjádří k účasti spolků ve stavebních řízeních

Brno 28. ledna (ČTK) - Ústavní soud (ÚS) příští týden oznámí důležité rozhodnutí k problematice účasti spolků zastupujících veřejnost ve stavebních řízeních. Návrh na zrušení novely z roku 2017, která účast spolků omezila, podala skupina senátorů. Vyhlášení nálezu stanovil soudce Radovan Suchánek na 2. února, zjistila ČTK z přehledu na webu soudu. Ústavní soudci se návrhem zabývali tři a půl roku, patřil k nejstarším dosud nevyřízeným podnětům.

Proti části novely protestovaly zejména ekologické organizace. Před novelizací zákon o ochraně přírody a krajiny říkal, že se občanská sdružení mohou účastnit správních řízení, kde by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Po novelizaci jde už výslovně jen o "řízení podle tohoto zákona", tedy zákona o ochraně přírody a krajiny.

Spolky tedy ztratily možnost účastnit se například některých řízení podle stavebního zákona, u kterých se neposuzují vlivy na životní prostředí podle jiného, speciálního zákona (EIA). Podle senátorů jde zpravidla o "středně velké záměry".

Senátoři poukazovali na to, že existuje řada alternativních a účinných legislativních způsobů, jak omezit účast ve stavebních řízeních, a zajistit tak rychlé a efektivní správní řízení. Rozhodně prý nebylo nutné spolky zcela vyloučit.

"Zákonodárce mohl původní rozsah práva spolků na účastenství ještě více omezit dalšími zpřísňujícími podmínkami. Ale nic z toho nevyužil a jejich účastenství zcela zrušil," stojí v návrhu, pod který se podepsalo 17 senátorů z různých klubů. Původní podnět vzešel od Strany zelených.

Opatření proti spolkům pokládají navrhovatelé za nepřiměřené omezení základních práv. Novelou podle nich lidé z okolí stavby, kteří nevlastní sousední nemovitosti, ztratili možnost ovlivnit rozhodování stavebního úřadu alespoň prostřednictvím spolků.

Senátoři napadli rovněž tři novelizované odstavce stavebního zákona. Omezují možnost přezkumu zákonnosti závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení podle stavebního zákona.

Ochránci přírody kritizují také nový stavební zákon, jehož návrh loni schválila vláda. Podle exekutivy má nový zákon výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Norma, kterou projednává Sněmovna, čelí kritice nejen kvůli svému obsahu a možným dopadům. Podle Svazu měst a obcí (SMO) neprošla řádným schvalovacím procesem, protože nebyla projednána s povinnými připomínkovými místy, a je tak v rozporu s legislativními pravidly vlády.