Komatsu potřebu bagr

Ústavní soud odmítl stížnost kvůli trase středočeského úseku dálnice D3

Brno 29. listopadu (ČTK) - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy, která navazovala na spor o trasu budoucího středočeského úseku dálnice D3 přes Posázaví. Spolek s obcí se u správních soudů domáhaly zrušení aktualizace středočeských zásad územního rozvoje. Nevyhověl jim ani Krajský soud v Praze, ani Nejvyšší správní soud. Ústavní soudci stížnost odmítli jako zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu.

"Stěžovatelé v projednávaném případě přednesli řádu námitek, které mají z hlediska podústavního práva nepochybně svoji relevanci, ovšem jak naznačily již obecné soudy, prostor pro jejich vypořádání bude dán v jiné fázi územního plánování při realizaci konkrétního záměru," stojí v usnesení.

Podle stížnosti vycházel Středočeský kraj při vymezení koridoru ze zastaralých podkladů a hlukových studií, nehledal dostatečně usilovně vyvážené řešení a neporovnal náležitým způsobem pozitiva a negativa různých variant. Měl prý také lépe vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy připravované stavby a dalších dopravních projektů.

ÚS podle usnesení nechtěl a nemohl přezkoumávat odbornou stránku věci. Stejně jako správní soudy poukázal na to, že konkrétní podoba stavby a souvisejících kompenzačních opatření se bude teprve stanovovat.

Krajští zastupitelé schválili aktualizované Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v roce 2015. Dokument vymezuje koridor pro výstavbu středočeského úseku D3 a související Václavické spojky, jež má k dálnici přivést dopravu z Benešova.

Ředitelství silnic a dálnic na webu Dálnice D3 uvádí, že příprava středočeské části sice naráží na trvalý odpor, přesto pokračuje. Trasa od nynějšího konce u Mezna na Benešovsku k připojení na Pražský okruh je rozdělena na pět úseků. ŘSD už má všechna rozhodnutí o výjimkách kvůli zvláště chráněným živočichům, nicméně očekává ještě jejich soudní přezkoumávání. Připravuje se nová žádost o vydání územního rozhodnutí.

Trasa dálnice na jih Čech přes Posázaví má řadu kritiků. Někteří doporučují spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst.