husqvarna

ÚS odmítl stížnost zemědělců, kteří zpochybňovali povolení pro D55 u Olomouce

Brno (ČTK) - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost zemědělské společnosti AGRA Velký Týnec, která dlouhodobě zpochybňovala stavební povolení pro dálnici D55 v úseku mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku. Obávala se dopadů stavby na provoz svého areálu. Podle správních soudů však stavební povolení poskytuje dostatečné záruky. Následnou stížnost označili ústavní soudci za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z databáze soudu.

Ředitelství silnic a dálnic nedávno informovalo, že stavba osmikilometrového úseku začne v druhé polovině dubna, potrvá dva roky. Dálnici postaví společnost Eurovia CS, která v tendru podala nejvýhodnější nabídku s cenou 1,95 miliardy korun bez započtení DPH.

Společnost AGRA Velký Týnec zprvu zaznamenala úspěch u Krajského soudu v Ostravě, který stavební povolení zrušil, a to právě kvůli obavám podniku z dopadů stavby. Následně však zasáhl Nejvyšší správní soud, který vyhověl stížnost ministerstva dopravy. Dospěl k závěru, že stavební povolení i projektová dokumentace ke stavbě dostatečně zohledňují povinnost stavebníka budovat dálnici tak, aby nebyla ohrožena kontinuita zemědělské výroby. Nová kalová jímka tak například musí být hotová dříve, než bude stará zbouraná.

Napodruhé už krajský soud žalobu podniku zamítl. Následovala ústavní stížnost. Firma v ní znovu vyjádřila obavu, že se stavební povolení dostatečně nezabývá návazností a koordinací stavby dálnice se souvisejícími stavbami v jejím areálu, například právě kalovou jímkou. Podmínky stanovené ve stavebním povolení firma nepokládá za dostatečné záruky. Ústavní stížnost také poukazuje na negativní vliv stavby a dálničního provozu na chov zvířat.

"Pro ÚS je rozhodné, že Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku jasně deklaroval, že dojde-li k demolici stávající jímky, aniž bude vybudována jímka nová, vedlejší účastník (ministerstvo dopravy) tím poruší podmínky stanovené stavebním povolením," stojí v usnesení ÚS. Správní soudy podle ústavních soudců rozhodly srozumitelně, logicky rozsudek odůvodnily, nedopustily se excesu.

Plánovaný úsek se u Olomouce odpojí z dálnice D35 a bude pokračovat stejným směrem jako dosavadní silnice první třídy. Povede mezi obcemi Velký Týnec, Grygov, Krčmaň a Majetín. Navazující úsek dálnice pak povede k Přerovu, za kterým se dálnice D55 stáčí k jihu a pokračuje směrem k Břeclavi. Některé úseky D55 jsou v provozu, další se staví, některé jsou stále ve fázi příprav.