husqvarna

ÚOHS: NPÚ musí znovu posoudit nabídky na opravu zámku v Litomyšli

Brno 1. prosince (ČTK) - Národní památkový ústav (NPÚ) musí znovu posoudit nabídky v tendru na opravu zámku a panského domu v Litomyšli za téměř půl miliardy korun. Rozhodl o tom Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který už dříve NPÚ zakázal uzavřít s původním vítězem tendru smlouvu až do pravomocného rozhodnutí. Nyní tendr vrátil před rozhodnutí o vítězi a NPÚ musí navíc zaplatit náklady řízení ve výši 30.000 korun. Rozhodnutí úřadu je pravomocné a dostupné na stránkách ÚOHS, NPÚ proti němu nepodal rozklad. Památkáři se zatím nerozhodli, jak budou dál postupovat.

Antimonopolní úřad se tendrem na stavební obnovu zámku a panského domu v Litomyšli začal zabývat letos v září. NPÚ podle něj pochybil, když u vítězné firmy Gardenline akceptoval jako splnění jedné z podmínek účasti v tendru zakázku, na níž pracoval subdodavatel vítězné firmy. Tím podle ÚOHS nedodržel zásadu transparentnosti a mohl tím ovlivnit výběr dodavatele.

Podle Miloše Kadlece, ředitele územní správy NPÚ na Sychrově, pod kterou zámek v Litomyšli spadá, by si měl NPÚ vyžádat vysvětlení sporné reference. Stále je ale šance, že se podaří vše včas stihnout, a zůstane tak možnost využít získanou evropskou dotaci 260 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tu je nutné vyúčtovat do konce roku 2023. NPÚ rovněž dostal na opravy dotaci ze státního programu Péče o národní kulturní dědictví. Pokud by se uzavření tendru vleklo a nebylo by už možné počítat s evropskými penězi, museli by památkáři projekt upravit a pracovat jen se státní podporou. "Už na této variantě pracujeme," řekl ČTK Kadlec.

Zadávaná zakázka se týká stavebních prací na zásadní obnově národní kulturní památky státního zámku a Panského domu v Litomyšli, které mají přijít přibližně na 434 milionů korun bez DPH.

Podle zadání tendru by měla být hotová první etapa oprav zámku a Panský dům v říjnu 2023, druhá etapa v říjnu 2027. Opravy zahrnují obnovu střešních plášťů zámku a vybraných vnitřních prostor. Renovovat se má sgrafitová výzdoba vnějších omítek objektu zámku a nedaleký Panský dům, jehož součástí je i oprava opěrné a madlové zdi. Další část peněz by měla směřovat na vybavení vnitřních expozic.

NPÚ se na obnovu zámku a Panského domu v minulosti dvakrát nepodařilo získat evropskou dotaci. Památkáři uvedli, že projekty s požadovanými dotacemi přes 250 milionů korun byly dobře připravené, ale doplatily zvláště na to, že objekty nejsou v havarijním stavu.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.