Mercedes

Uherské Hradiště opět rozšíří počet parkovacích míst na sídlišti Štěpnice

Uherské Hradiště (ČTK) - Radnice v Uherském Hradišti opět rozšíří počet parkovacích míst na sídlišti Štěpnice. Dosavadních 12 parkovacích míst podél bytových domů ve Štěpnické ulici nahradí 45 oficiálních stání. Celková cena zakázky je 14,9 milionu korun, částkou 11,6 milionu korun bude spolufinancována z Národního plánu obnovy, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí radnice Jan Pášma. Parkoviště město na sídlišti upravovalo i v minulých letech.

Stavební práce chce město zahájit 3. dubna, hotové by měly být na konci srpna. "Cílem těchto úprav je zlepšení stavu zastaralé účelové komunikace, vytvoření legalizovaných parkovacích stání a nahrazení současných povrchů takovými, které propouštějí vodu, aby vsakovala a neodtékala jen do kanalizace. Když nepočítáme parkování podél komunikace, pak je nyní v místě 12 parkovacích míst, tento počet se zvedne na 45, z toho tři místa budou pro invalidy," uvedla místostarostka Marcela Čechová (ANO).

Součástí prací bude také výstavba plochy pro kontejnery na tříděný odpad a náhradní výsadba zeleně. "Obnova komunikací, chodníků a zejména oprava a rozšíření parkovacích stání přispěje ke zkvalitnění života obyvatel na sídlišti a zlepší také dopravní situaci v dané lokalitě," doplnil starosta Stanislav Blaha (ODS).

Propustné povrchy, které umožňují vsakování srážkových vod do půdy, použilo Uherské Hradiště v minulých letech už několikrát. Jsou na parkovištích a účelových komunikacích na sídlišti Štěpnice, na parkovišti u hřbitova v místní části Mařatice, v ulici 28. října a na dalších místech.