Cime 2 kvartál 2024

U Herálce na Žďársku bude povodí od poloviny letoška upravovat tok Svratky

Jihlava 27. března (ČTK) - U Herálce na Žďársku chce Povodí Moravy v letošní polovině roku začít upravovat koryto Svratky, aby v úseku pod obcí řeka znovu protékala v meandrech podmáčenými loukami. Jde o území v CHKO Žďárské vrchy. V Herálci nechá povodí zároveň u toku udělat lepší kamenné zídky. Mluvčí povodí Petr Chmelař ČTK sdělil, že jde o přírodě blízká protipovodňová opatření, na která teď státní podnik vybírá zhotovitele. Stavba by měla být hotová do konce příštího roku.

Na celý projekt s předpokládanou cenou okolo 67 milionů korun by povodí mělo dostat dotaci z operačního programu Životní prostředí. Vyplývá to ze zveřejněného seznamu projektů doporučených k financování v tomto evropském dotačním programu.

Do původního koryta s meandry by se měla vrátit část kdysi napřimovaného toku. Správa CHKO záměr povodí oceňuje a podporuje, protože takový přístup je podle ní spíš výjimečný. "Přínos těchto revitalizací je dneska dobře popsaný," řekl ředitel správy Václav Hlaváč. Uvedl, že se zpomalí odtékání vody a zploští případné povodňové průtoky, protože se v loukách bude řeka moci rozlévat. "Určitě to má také veliký přínos z hlediska biodiverzity, niva navrácená do původního stavu je vždycky cenný prvek," uvedl.

V obci Herálec nechá povodí nynější kamenné zídky u toku rozebrat a znovu postavit tak, aby lépe chránily okolí při povodňových průtocích v řece. "Mezi těmito zídkami se bude vinout koryto řeky Svratky, které v rámci možností městské trati získá přírodní charakter," uvedl Chmelař.

Starosta Herálce Zdeněk Gregor (nestraník) ČTK řekl, že několik let žádá o opravu zídek u řeky na území obce, které byly postavené někdy před 60 až 70 lety. "Už je to špatné, vyžilé," uvedl.

Svratka ve Žďárských vrších pramení. Stavba na této řece teď začíná ve městě Svratka, které leží také v CHKO přibližně pět kilometrů od Herálce. Radnice tam nechá obnovit rybník na řece, opravený tam bude například také jez. Řeka Svratka doposud procházející rybníkem ho bude nově i obtékat, bude tak průchodnější pro ryby a jiné živočichy, rybník se zároveň bude méně zanášet.

"Rybník je vypuštěný od loňského jara," uvedl starosta Svratky František Mládek (nestraník). Podotkl, že ani tam nebude koryto řeky rovné, bude kolem rybníka meandrovat. Na práce asi za 30 milionů korun má město rovněž slíbenou dotaci.