Cime 3 kvartal 2024

Tuzemské firmy více poptávají řešení pro efektivní hospodaření s vodou. S investicemi jsou ale opatrnější

Mezi českými firmami vzrostl zájem o opatření pro úspornější hospodaření s vodou. Důvodem jsou vyšší ceny energií i letošní možnost získání dotace na tato řešení. Některé podniky si proto již nyní nechávají zpracovat takzvaný vodní audit, který pro ně v budoucnu může být nutnou podmínkou pro získání finančního příspěvku. Zároveň lze u společnosti v Česku pozorovat i určitou zdrženlivost spojenou s nejistotou. Ačkoliv úsporná vodohospodářská řešení poptávají, s finální investicí do nich spíše váhají.

Vysoké ceny energií v současnosti mění chování tuzemských firem, které se více než v minulosti zaměřují na úspory. V jejich případě přitom nejde pouze o výdaje na energie, úzce se totiž týkají také hospodaření s vodou. „Podniky poptávají úsporná opatření pro efektivní hospodaření s vodou výrazně více než v minulosti. Zajímá je, kde všude by ve svém provozu mohly ušetřit. Vítají pak zejména opatření, která se nepojí pouze s vodou, ale i s energetickou složkou, například s efektivnějším využitím odpadního tepla,“ řekl Petr Hajný, vedoucí divize voda ze společnosti Hutira, která řešení pro efektivnější hospodaření s vodou navrhuje a realizuje.

Vliv na rostoucí poptávku po lepším hospodaření s vodou však podle něj nemají pouze vysoké ceny energií, ale i současná popularita takzvaného vodního auditu. Ten byl totiž v loňském roce nutnou podmínkou pro to, aby firmy mohly žádat o dotace z Národního plánu obnovy na řešení pro šetrnější práci s vodou a vodními zdroji. Součástí auditu jsou vždy mimo jiné i návrhy opatření, ke kterým může podnik přistoupit, aby zefektivnil své vodní hospodářství. Aby pak bylo možné na toto řešení získat dotaci, musela být splněna alespoň jedna ze dvou podmínek. Návrh měl buď snížit roční spotřebu vody o 5 procent nebo zajistit úsporu 100 kubíků vody za rok.

Do konce září minulého roku bylo možné žádat o dotace z Národního plánu obnovy v programu Úspora vody v podnicích. Podle Petra Hajného však nakonec nebyla vyčerpána celá alokovaná částka. „Máme signály, že by výzva mohla být v letošním roce znovu vypsána. Ve druhé polovině roku mají být spuštěny výzvy v programu OP TAK na podporu aktivit pro efektivnější nakládání se zdroji, tedy i s vodou. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že žádost o dotaci bude nutné opět podložit vodním auditem,“ řekl Petr Hajný.

Klidné období pro vodní audit

Některé firmy tak podle něj již nyní zpracování auditu poptávají, aniž by zatím mohly o dotaci žádat. Využívají tak klidnějšího období, vyhotovení celé dokumentace totiž může vzhledem k její obsáhlosti zabrat i více než měsíc. „Část podniků tak už činí, ostatním to doporučujeme. Pokud začnou audit poptávat až v momentu, kdy bude dotační výzva vypsaná, může se stát, že auditující subjekty vzhledem k omezeným kapacitám a množství zakázek nezvládnou uspokojit veškerou poptávku,“ doplnil Petr Hajný.

Auditorem může být pouze subjekt s oprávněním autorizovaného inženýra v oblasti vodohospodářských staveb. Audit v konkrétní firmě vždy hodnotí například stáří vodohospodářské infrastruktury, množství vody na vstupu a výstupu, způsoby práce s vodou i případnými odpadní vodami, nakládání s dešťovou vodou či zajištění proti rizikům sucha nebo povodní.

Nejistota spojená s cenami energií

Podobně široký je pak i počet možných způsobů, jak má podnik s vodou hospodařit efektivněji Od těch nejjednodušších až po složitá řešení na recyklaci odpadní vody. „Z těch jednoduchých, ale často velmi účinných se může jednat například o instalaci úsporných prvků na umyvadlech nebo finanční motivaci zaměstnanců, aby šetřili vodou. Složitější technologická řešení pak vyžadují vyšší investice a firmy hodnotí jejich návratnost,“ uvedl Petr Hajný.

Ačkoliv tuzemské firmy aktuálně poptávají řešení pro efektivnější hospodaření s vodou více než v minulosti, podle Petra Hajného se dá očekávat, že minimálně v nejbližší době se na tato opatření budou snažit spíše získat dotace. „Rostoucí náklady na energie uvrhly podniky do velké nejistoty. I když mají možnost realizovat úsporné vodohospodářské opatření s návratností kolem 3 let, což je velmi slušné, tak se pečlivě rozmýšlí a z opatrnosti investici často odkládají. Dotační podpora by mohla tuto situaci zlepšit,“ uzavřel vedoucí divize voda společnosti Hutira.

O společnosti HUTIRA Společnost HUTIRA s.r.o. vznikla 1. ledna 2023 fúzí společností HUTIRA ATJ s.r.o., HUTIRA – VISION s.r.o. a HUTIRA-BRNO s.r.o. Cílem této fúze bylo zjednodušení celé struktury, a to s přesahem nejen do ekonomického, ale i ekologického hlediska. Společnost HUTIRA s.r.o. se specializuje na odvětví vodárenství, plynárenství, energetiky a průmyslu – jednotlivé obory nejen vzájemně propojuje, ale řadě z nich se věnuje již více než 30 let. Tyto dlouholeté zkušenosti pak zúročuje ve svých inovativních a progresivních řešeních.  Společnost HUTIRA s.r.o.  je zároveň součástí značky HUTIRA, která čítá dnes více než 10 firem. Všechny vycházejí z unikátního know-how, profesionálního přístupu a dlouholetých zkušeností. S produkty této značky se lze setkat nejen v tuzemsku, ale hned na několika světových kontinentech.