husqvarna

Tržnici v Holešovicích převezme od července 2022 do správy Výstaviště Praha

Praha 15. prosince (ČTK) - Pražskou tržnici v Holešovicích převezme do správy městská akciová společnost Výstaviště Praha, která se stará o nedaleké bubenečské Výstaviště. Od počátku července příštího roku bude mít na starost správu, rozvoj areálu i veškeré smluvní vztahy včetně smluv s nájemci. Od změny si město slibuje efektivnější správu či urychlení oprav. Pod Výstaviště přejdou všichni zaměstnanci tržnice. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl a programový ředitel Pražské tržnice Michal Tošovský.

"Způsob správy, jak jsme ho znali doposud, byl velmi náročný a značně neefektivní. Až do dnešních dnů to mělo na bedrech jen několik málo úředníků z magistrátního odboru majetku. Přestože se k nim přidal programový ředitel tržnice a několik lidí, jejich počet pro tak rozsáhlý areál byl nedostačující," řekl Vyhnánek. Magistrátní odbor podle něj není kapacitně připraven řídit tak velký areál s několika desítkami nájemců.

Výstaviště postupně přebírá veškerou agendu. "Společnost (Výstaviště) není jen správce, ale tvoří i programovou činnost, jsme proto připraveni v plném rozsahu převzít i tržnici. Nyní pronikáme do všech zapeklitostí stavu, ať už po stavební, tak ekonomické stránce. Musíme zpracovat finanční analýzu, nyní jdou peněžní toky tolika směry, že to potřebujeme nejdříve nějak usadit," řekl Hübl.

Změna má přinést lepší správu areálu a zrychlit opravy jednotlivých hal i areálu jako celku. "Na Výstavišti se udělalo za tři roky tolik práce, na které by magistrátní odbor neměl kapacitu. Když se nám tyto lidi (z Výstaviště) podaří nasadit v tržnici, tak jsem přesvědčen, že v horizontu pár let se to v rychlosti projeví," řekl Vyhnánek. Navíc naprostá většina peněz vybraných na nájemném se vrátí zpět do areálu. V minulosti podle náměstka peníze putovaly do jiných majetkových souborů města.

Vedení Prahy zvažovalo založit příspěvkovou organizaci nebo novou firmu, od čehož nakonec ustoupilo, neboť by to bylo finančně náročnější než areál dát pod Výstaviště. K převodu město podle Vyhnánka přikročilo až nyní s ohledem na to, že Výstaviště se muselo nejdříve vypořádat s řadou svých úkolů včetně obnovy areálu. "Osvědčil se způsob řízení na Výstavišti, které má kromě finančního oddělení obchodní oddělení, techniku a veškeré know-how," řekl Vyhnánek. K zaměstnancům Výstaviště přibude podle Hübla asi desítka lidí, kteří se dosud zabývali tržnicí.

Tržnice zůstane nadále v majetku města, které bude financovat její obnovu. Průběh oprav a správu už bude mít na starosti Výstaviště. Magistrát ještě dokončí opravu bývalé burzy, o další rekonstrukce už se bude starat Výstaviště Praha.

Ve fungování společnosti Výstaviště Praha se změna nijak výrazně neprojeví. Firma zařadila zaměstnance z tržnice do své struktury. Zvýšení počtu zaměstnanců je v řádu jednotek. Město firmě zvýší částku, kterou každoročně dostává na investice.

Nájemců by se změna neměla nijak zásadně dotknout. Nynější smlouvy budou ukončeny a budou podepsány nové s Výstavištěm. "Předpokládám, že s drtivou většinou nájemců počítáme dál. Pro nás je důležitá kontinuita, to, co bylo dobré, to chceme zachovat," řekl Vyhnánek. Výstaviště v současné době přebírá všechny smlouvy, uzavírá nové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou.

Hlavní město chce do opravy Pražské tržnice v příštích 15 letech investovat dvě až tři miliardy korun. Areál bude plnit funkci kulturní, obchodní a gastronomickou. Budou zde i kanceláře, supermarket a vznikne vyhlídková věž. Rozšířena bude možnost vstupu, vysázena nová zeleň a dešťová voda bude zachycována do podzemních nádrží.

Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval do 80. let minulého století, kdy se začal měnit na tržnici. Areál byl prohlášen kulturní památkou.