Cime 3 kvartal 2024

Tři objekty s odvodněním MEA získali cenu v soutěži Estate Awards 2023

Tři objekty (komerční budovy) s odvodněním MEA se zúčastnili soutěže Estate Awards 2023 a umístili se na příčkách vítězů.

Cílem soutěže je vyzdvihnout výjimečné developerské projekty, které se daří v České republice realizovat. Jde o první transparentní soutěž v oblasti developerských projektů, která se těší dobré pověsti a aktivní účasti klíčových společností z oboru.

Hodnocení jednotlivých kategorií je svěřeno nezávislým a respektovaným odborníkům z oblasti developmentu, architektury a designu.

Letos proběhlo hodnocení v sedmi kategoriích. Absolutním vítězem se stal projekt MASARYČKY (Penta Real Estate s.r.o). Ten získal současně také 1.místo v kategorii Komerční office projekt roku, 2. místo v kategorii Technologické řešení roku.

MEA do tohoto projektu připravila netradiční využití zadlažďovacích poklopů MEA XP před budovou. Podle architektonického záměru byl na zakázku upraven tvar, rozměr i příprava pro instalaci vodních trysek s osvětlením. Vložená dlažba rámuje nový funkční prvek náměstí. Vodní prvky mění nejen výšku, ale i barevnost.

2. místo v kategorii Komerční office projekt roku získala budova ORGANICA, (Contera Investment X. s.r.o.).

MEA dodávala do objektu žlaby SV zakryté designovými litinovými rošty BAVARIA instalované ve spádu a do oblouku. Dalším produktem byly čtvercové zadlažďovací poklopy MEA XP40 v několika rozměrech.

Na 3. místě v kategorii Komerční office projekt roku se umístila NOVÁ WALTROVKA – offices (Penta Real Estate s.r.o.).

MEA řešila odvodnění rozsáhlých podzemních garáží. Projekční tým MEA byl při návrhu limitován hloubkou i šířkou připravených drážek v podlaze. Specialisté zvolili nízké žlaby MEARIN PLUS 150 F, které mají výšku pouze 75 mm. Instalace byla provedena během 2 měsíců.

Rychlé realizaci pomohla i technická podpora MEA přímo na stavbě.

Kompletní výsledky soutěže na https://estateawards.cz/vysledky-2023/

Více o komplexním řešení odvodnění na www.mea-odvodneni.cz