husqvarna

Traktory moravských zemědělců pomáhají se zimní údržbou silnic

Příchod zimy a mrazů odstartoval zimní údržbu silnic. Situace, kdy sníh a led zaskočí silničáře a ti nestihnou včas prohrnout nebo posypat silnice nižší třídy, se v Česku bohužel každoročně opakují. Společnost B2 Assets pro své klienty zabezpečuje hladký provoz více než 50 objektů za každého počasí. Pro údržbu příjezdových cest a areálů zvolili facility manažeři inovativní způsob – zapojili zemědělské traktory.

Správci komunikací mají od listopadu do března podle zákona o pozemních komunikacích přesně definovaný rozsah prací pro zajištění sjízdnosti silnic. Ředitelství silnic a dálnic provozuje portál, kde lze sledovat pohyb vozidel zimní údržby na dálnicích a silnicích první třídy: https://udrzba.rsd.cz. Na úrovni obcí se o sjízdnost cest starají subdodavatelé na základě dlouhodobých smluv. „Specializovaných strojů ­– sypačů soli a sněhových fréz – je v Česku pouze omezené množství, poptávka po nich prudce roste v exponovaných měsících. Naopak zemědělské traktory nemají v zimních měsících žádné využití. Vymysleli jsme, jak dát práci místním zemědělcům a podpořit místní komunity,“ vysvětluje Václav Bartoš, jednatel společnosti B2 Assets a dodává: „Bedlivě sledujeme předpověď počasí, abychom předešli zledovatění povrchu. Zakládáme si na rychlém provedení potřebných opatření, aby v námi spravovaných areálech nedocházelo k dopravním komplikacím. Využívání mechanizované techniky od místních zemědělců se nám osvědčilo například v kojetínském areálu. Tento způsob navíc vychází výhodně po ekonomické i ekologické stránce. Navíc je to aktivita, za kterou si firmy mohou připsat plusové body do ESG reportů.“

Povoláme traktory do zimní služby

Jedním z největších areálu, který B2 Assets spravuje, je Panattoni Park Kojetín v Olomouckém kraji. Sídlí v něm společnost Amazon, která důsledně dbá na ekologii, bezpečnost práce a bezchybnou údržbu cest. Vzhledem k tomu, že se logistické centrum nachází ve významné zemědělské oblasti, dává zde společnost B2 Assets možnost „zimních brigád“ lokálním zemědělcům. Ti propůjčují své zemědělské stroje (a někdy i vlastní síly), pro které by v zimě neměli žádné využití. Traktory, které by jinak přes zimu stály bez užitku ve stodole, najdou uplatnění při údržbě areálu a případném boji se sněhovou kalamitou.

Kamiony nesmí uklouznout

Když se začnou teploty v nočních hodinách pohybovat v rozmezí 0–4 °C, zemědělci drží pohotovost a jsou připraveni vyrazit k preventivním zásahům. Listopadem obvykle „solící sezóna“ začíná, mechanizace vyjíždí pouze v jednotkách dnů. S postupující zimou četnost výjezdů postupně roste; nejvíce jich je v lednu, kdy se v průměru solí 10 až 12 dnů měsíčně. Dopředu je třeba počítat s tím, že silnice může pokrýt vrstva ledu i při silném větru, přestože jsou teploty nad nulou.

Kolik techniky je v Kojetíně zapotřebí

K solení pojezdových ploch dochází v zimě naprosto pravidelně, aby nemohlo dojít k smyku, natož úrazu. Na pozemku, který má cca 233 000 m², se v zimě udržují plochy o rozměru cca 113 000 m² – na to by jedno vozidlo nestačilo. Proto se o místní cesty starají dva traktory, jedna multikára a sypač s radlicí s rozmetačem na sůl. Tato vozidla jsou v areálu nonstop k dispozici. Pro případ kalamity jsou v záloze připraveny ještě dva další traktory, které mohou být k dispozici v řádu desítek minut. Stroje provádějí údržbu nejčastěji mezi 16. a 18. hodinou, druhá údržba probíhá mezi 2. a 4. hodinou ranní, aby bylo všechno uklizené před příchodem pracovníků do zaměstnání. Na tuto práci se dá využít jakýkoliv traktor, na který se namontuje radlice pro shrabování sněhu nebo v případě potřeby nástavba na solení. V případě kalamity je navíc v záloze ještě velké auto s vlekem a traktor s lopatou tak, aby se napadlý sníh dal v případě potřeby odvézt nebo shromáždit na jednom místě mimo komunikace.

Když už námraza vznikne a hodně nasněží

Jak ale přistoupit k tomu, když je už země promrzlá a nepřetržitě prší? Opětovné solení je v takovém případě neúčinné a proti ledovce tak pomůže pouze kombinace soli a štěrku. „Máme odzkoušeno, že preventivní posolování menším množstvím soli před vznikem námrazy má mnohem lepší účinky, než boj s již vzniklou námrazou. V minulé zimní sezóně se vyskytly pouze tři dny, které můžeme z pohledu údržby silnic považovat za opravdu kalamitní. Země byla promrzlá, začalo pršet, z toho vzniklo náledí. Za pomoci kombinace soli a štěrku jsme i tuto nepříjemnost zvládli. Letošní zimní sezóna už přinesla víc kalamitních dní než celá minulá zima. Nepřetržité sněžení v kombinaci s mrazem zaměstnalo v uplynulém týdnu všechny naše kapacity,“ říká Václav Bartoš, jednatel společnosti B2 Assets.

Sůl a štěrk nad zlato

Společnost B2 Assets dbá na to, aby se dodržovaly všechny standardy pro použití posypových materiálů. Celý kojetínský areál je vybaven kanalizací, která dělí vodu na splaškovou a dešťovou. Voda v kanalizaci prochází přes odlučovač ropných látek s řadou filtrů, aby se nečistoty nedostaly do půdy. Množství osoleného sněhu se navíc rozmělní v množství vody, které pobírá areál. Tím se sůl zředí natolik, že nepředstavuje zásah do krajiny. Štěrk plní svou nezastupitelnou roli v kalamitních dnech – při jarním čištění jej zametací stroje z cesty zase uklidí.Na dočištění menších ploch a chodníků se v areálu používají ruční vozíky s posypem, protože chodníky nejsou dimenzované na těžkou techniku.

Panattoni Park Kojetín je první unikátní vícepatrovou logistickou budovou v České republice, která vznikla na brownfieldu bývalých usazovacích nádrží cukrovaru Kojetín. Robotické distribuční centrum Amazonu představuje unikátní logistický projekt. Díky svému modernímu vybavení, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a vysoké energetické soběstačnosti, patří mezi nejmodernější logistické haly v zemi. Projekt o půdorysné ploše bezmála 52 000 m² nabízí ve čtyřech nadzemních podlažích více než 186 000 m² pronajímatelné plochy. Logistický park získal certifikaci udržitelného přístupu BREEAM New Construction na nejvyšší úrovni „Outstanding“ s celkovým skóre 89,4 %. Na budově je zrealizována jedna z největších střešních fotovoltaických elektráren v České republice o výkonu přibližně 4 MW.