husqvarna

Těžba štěrkopísku u Stéblové na Pardubicku se nebude rozšiřovat

Stéblová (Pardubicko) 7. března (ČTK) - Těžba štěrkopísku u Stéblové na Pardubicku se nebude rozšiřovat. Společnost Šaravec a Ruč, která o to usilovala a chtěla otevřít nové ložisko, nedoplnila ve lhůtě tří let dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí proto posuzování ukončilo, zjistila ČTK z dokumentu na úřední desce Pardubického kraje. Další těžbu odmítali obyvatelé Stéblové.

V říjnu 2020 se proti ní v místním referendu vyslovilo přes 80 procent voličů obce. Lidé odpovídali na dvě otázky, kromě toho, že si nepřáli těžbu štěrkopísku, nechtěli ani, aby město povolilo změnu územního plánu, kterou mimo jiné těžební firma potřebovala k zahájení těžby. Společnost Šaravec a Ruč plánovala těžit ročně až 17. 000 krychlových metrů štěrkopísku, což odpovídá 290.000 tunám za rok. Chtěla těžit přibližně na 36 hektarech, v jedné části po těžbě měla vzniknout vodní plocha, v druhé oblasti společnost navrhovala rekultivaci a zalesnění.

Stéblová leží v oblasti jednoho z největších českých nalezišť štěrkopísku Za těžbu firmy odvádějí roční poplatky státu, část dostává obec. Podle starosty Stéblové Vladimíra Exnera se v okolí štěrkopísek těží, ložiska však leží v katastrech jiných obcí.