Komatsu potřebu bagr

Teplárna Přerov instalovala novou kogenerační jednotku

Přerov 24. ledna (ČTK) - V Teplárně Přerov byla instalována nová kogenerační jednotka, která bude vyrábět elektřinu pro teplárnu a vzniklé teplo dodá odběratelům v Přerově. Efektivní a ekologicky šetrný způsob výroby energie je součástí rozsáhlé modernizace přerovské teplárny, díky které bude uhlí nahrazeno čistšími palivy. ČTK to sdělil ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR Kamil Vrbka. Výše investice do kogenerační jednotky nebyla zveřejněna.

"Ekologizace Teplárny Přerov úspěšně pokračuje. Součástí první etapy je kromě instalace kogenerační jednotky také výstavba nového parního kotle a horkovodního kotle na zemní plyn, na kterých intenzivně pracujeme," uvedl Vrbka. Podle něj je přestavba teplárny organizována postupně za provozu a bez omezení dodávek tepla obyvatelům Přerova.

Kogenerační jednotku, která má výkon 999 kW, tvoří pístový motor a generátor. Kombinovaný způsob výroby elektřiny a tepla podle Vrbky patří mezi nejšetrnější způsoby výroby energie. Kogenerační jednotka s vysokou účinností přes 90 procent přemění energii obsaženou v zemním plynu na elektrickou a tepelnou energii.

Nové zařízení bude sloužit k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu teplárny a přebytky budou dodávány do elektrické sítě. Teplo, které při kogeneraci vzniká jako vedlejší produkt, se využije pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro Přerov.

Kogenerační jednotka je součástí rozsáhlé ekologizace Teplárny Přerov, v rámci které dva nové plynové kotle a dva dříve postavené kotle nahradí původní čtyři uhelné kotle s nízkou účinností. Teplárna Přerov se tak podle Vrbky letos stane jedním ze zdrojů centrálního zásobování teplem skupiny Veolia Energie, u kterého bude uhlí nahrazeno zemním plynem.

Zároveň se v Teplárně Přerov připravuje stavba nové turbíny a výstavba multipalivového kotle, který bude umět spalovat tuhá alternativní paliva a biomasu. Díky modernizaci teplárny výrazně klesnou její celkové emise, zejména u oxidů dusíku a oxidu siřičitého.

Teplárna Přerov ze skupiny Veolia pokrývá svými dodávkami 85 procent potřeb Přerova, což odpovídá přibližně 14.500 domácnostem. Zajišťuje také dodávku technologické páry pro průmyslové podniky ve městě.