husqvarna

Zařízení MB Crusher pro udržitelné staveniště

Stavebnictví má silný dopad na životní prostředí. Spotřebovává přírodní zdroje, produkuje odpad a také znečišťuje životní prostředí. Jedná se o stále rostoucí odvětví v důsledku zvyšující se poptávky po infrastruktuře a bydlení, které rovněž vyvolává obavy o udržitelnost.

Proto je vyvíjeno velké úsilí o snížení jeho dopadu na životní prostředí: zde přichází na řadu společnost MB Crusher.

Použití čelisťového drtiče MB Crusher k recyklaci suti a její přeměně na znovu použitelné materiály je rychlý a snadný způsob, jak řešit otázku udržitelnosti.

Drticí lžíce MB je přídavné zařízení, které umožňuje stavebním strojům drtit a recyklovat beton a další stavební odpad přímo na staveništi.

Při demolici budovy nebo stavby se suť a trosky obvykle odvážejí na skládku: pomocí drticí lžíce se však suť rozdrtí a recykluje na nové materiály. Nic se nevyhazuje!

A právě tak to udělala jedna ukrajinská společnost, která na bagr JCB 220 nainstalovala čelisťový drtič BF80.3 S4, aby podrtila suť z demolic na užitečný materiál pro podloží vozovky. Dříve odváželi materiál na skládku, nyní mají na místě hotový produkt, který mohou použít pro svůj další stavební projekt nebo jej prodat.

BF80.3 S4 - JCB 220 – Ukrajina - Demolice - Demoliční odpad

Použití čelisťové drticí lžíce MB Crusher na staveništi mění pro firmy pravidla hry: nejenže odpadají cesty na skládky, ale snižují se náklady na dopravu a šetří se přírodní zdroje. Drcené a recyklované materiály jsou často levnější a udržitelnější, než čerstvě vytěžené materiály, což může firmám ušetřit peníze a zároveň prospět životnímu prostředí.

Je tedy celkem snadné pochopit, proč se používání drticí lžíce MB Crusher stává v průmyslu velmi populární, a to i díky různým modelům vhodným pro všechny typy a modely provozních strojů, od minirypadel až po těžká rypadla, smykem řízené nakladače a rypadlo-nakladače, jako je například JCB 4CX od společnosti z České republiky.

Instalací drticí lžíce MB-L160 na rypadlo-nakladač se podařilo vytvořit skutečně kompaktní a všestranné recyklační centrum. Nejenže tedy ušetří peníze, ale také na tom vydělají.

MB-L160 - JCB 4CX - Česká republika - Recyklace - Půda a cihly

Všestrannost zařízení MB Crusher umožňuje jeho použití na různých demoličních a stavebních projektech: od malých prací v obytných oblastech až po rozsáhlé projekty infrastruktury.

Jednou z hlavních výhod použití drticí lžíce MB Crusher je, že jí lze použít přímo na staveništi: to znamená, že materiál není třeba převážet, snižují se náklady na přepravu a snižují se emise spojené s přepravou.

Na Slovensku zákazník podrtil zbytky betonu, aby vytvořil podklad pro novou vrstvu, a to přímo na místě pomocí nakladače JCB 3CX a drticí lžíce MB-L160. Starý beton neopustil staveniště a stal se přínosem.

MB-L160 - JCB 3CX – Slovensko - Silniční práce - Beton

Díky své nízké hlučnosti a všestrannosti jsou lžíce MB Crusher ideální pro práci v městských oblastech: ve Španělsku byl na Volvo EW160C namontován čelisťový drtič BF60.1, který zredukoval demoliční suť.

Použití drticí lžíce k recyklaci stavební suti je inovativní a udržitelná metoda demolice a rekonstrukce. Snížením množství odpadu, úsporou zdrojů a snížením nákladů, mají drtiče MB potenciál výrazně snížit dopad stavebních činností na životní prostředí po celém světě.

Prioritou je pro nás udržitelnost. Používáme drtiče MB Crusher.

Zhlédněte video: Volvo EW160C - Španělsko - Městské staveniště - Demoliční odpad a beton