Komatsu potřebuju Bagr
4:22

Společnost ROTHLEHNER uvedla na trh novou plošinu na vagonu Smmp

Kvalitní výšková technika a pracovní plošiny jsou nedílnou součástí modernizace, údržby ale i výstavby nových železničních tratí. Výkonné a moderní plošiny jsou nejvhodnějším zařízením pro bezpečné, jednoduché a rychlé montážní a údržbářské práce. Redakce STAVEBNISERVER se proto zajímala o novinky na trhu pracovních plošin. Jednu z nich letos navrhla a postavila společnost ROTHLEHNER, která se dodávkami a servisem zabývá už třicet let.

„V letošním roce jsme navrhli a postavili první model s pracovní výškou 18 m. Jedná se o pracovní plošinu GSR E180TJ, která je umístěna na vagonu typu Smmp,“ uvedl jednatel společnosti ROTHLEHNER Marek Tomášek. Pro montáž použila společnost repasovaný vagon. Na něj pak odborníci ve společnosti ROTHLEHNER navrhli, vyrobili a smontovali celé zařízení s instalovanou plošinou. Celé zařízení poté prošlo schvalovacím procesem. První kus putoval k dlouholetému klientovi společnosti ELEKTROLINE a.s. Moderní stroj je vybaven speciálním výkyvným rámem (naklápěcím mechanismem), jenž vyrovná plošinu před zahájením prací do základní nulové polohy vůči zemi, a umožňuje tak její použití nejenom na rovné koleji, ale také v oblouku. Plošina pracuje vždy v rovině, nezávisle na sklonu vagonu a současně se se sklonem vagonu nemění ani klopný moment výložníku. Naklápěcí mechanismus je upevněn na dvou otočných čepech, a to v podélné ose vagonu. Nivelace je tedy funkční v příčné ose vagonu, a to v rozsahu 6° na pravou a 6° na levou stranu. Vyrovnávací válce jsou plněny a řízeny vyrovnávací jednotkou vlastní konstrukce ROTHLEHNER typ JJ.

Jednotka podle něho vyhodnocuje požadavky z hlavního inklinometru a s velkou přesností vydává povely k plnění jednotlivých válců. Po stranovém vyrovnání výkyvného rámu s plošinou a zahájení práce z koše plošiny je již další nivelace z automatického procesu vyřazena a zablokována. Z bezpečnostních důvodů je tedy automatická nivelace rámu zakázána, pokud je koš mimo základní pozici. Naše technické řešení jde v zajištění bezpečného použití ještě dále. Součástí naklápěcího rámu plošiny jsou i prodloužené nosníky až k dosedu pro rameno výložníku. Ty zajistí, že v situaci, kdy bude nutné složit výložník plošiny do transportní polohy i v oblouku, dosedne nejprve výložník plošiny do vidličky dosedu ramene. Prodloužené nosníky zajišťují, že dosed je v kterýkoli moment ve stejné rovině jako celé naklápěcí zařízení s plošinou. I v oblouku je tedy možné snadno plošinu uvést do základní i transportní polohy.

Ke zvýšené bezpečnosti přispívá i možnost výložník plošiny elektronicky zablokovat při otáčení tak, aby v případě potřeby nepřesáhl do prostoru vedlejší koleje. Nouzové ovládání nutné pro provádění záchranných prací při výpadku hlavního zdroje pohonu je zajištěno pomocí nouzového elektrického čerpadla, nebo v krajním případě časově náročnějším ovládáním ruční nouzovou pumpou.

Práce se soběstačnou plošinou lze provádět v těchto stavech:

  • na pevně ustaveném zabrzděném vagonu

Činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna v náklonu až do 8° (6+2) a to na vagonu, který je na kolejovém svršku zabrzděn a zajištěn.

  • na vagonu, který je připojen k tažnému vozidlu

Činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna i při pomalé jízdě vagonu připojeného k tažnému vozidlu. Obsluhovatel nebo obsluhovatelé mohou zůstat při přesunu v koši. Za plynulé rozjezdy a pojezd max. rychlostí 1 km/h odpovídá a pevné spojení s tažným vozidlem zajišťuje pouze vyškolený strojvedoucí. Zdrojem proudu pro pohon třífázového motoru je naftová elektrocentrála RID startovatelná z dolní ovládací skříně. Elektrocentrála s vlastní nádrží a startovací baterií má dostatek energie i pro pohon dalších případných zařízení (nářadí, osvětlení, svařování). K tomu slouží dvojzásuvka 230 V v koši a další zásuvky 400 V ve skříni centrály.

Pohyby naklánění plošiny při nivelaci, které by mohly v krajních polohách způsobit úraz stlačením, pohmožděním, nebo rozdrcením, jsou mechanicky chráněny krycími plechy. Mechanismus vagonu, nástavby i pohonné jednotky včetně olejových náplní je uzpůsoben pro celoroční práci i odstavení ve venkovním prostředí.

„Naše společnost realizovala od roku 1993 více než 650 nástaveb speciálních plošin na různé podvozky a nosiče. Jsme přesvědčeni, že plošina E180TJ na vagonu Smmp je velmi zajímavou technickou novinkou, která si najde řadu zákazníků. Naše technické know-how, konstrukční i výrobní zázemí je připravené řešit další podobné aplikace,“ řekl jednatel Marek Tomášek s tím, že v současné době probíhá výroba podobné plošiny s pracovní výškou nad 20 m a nosností 280 kg. Velmi úspěšná pevná montáž výložníkové plošiny s JIB ramenem a výškou 16 m montovaná na vagonu Smmp v roce 1995 je tedy po 25 letech nahrazena řadou dvou nových moderních a výkonných modelů plošin GSR.

Společnost ROTHLEHNER zajišťuje také servis dodaných výrobků. V servisu pracuje aktuálně přes 40 servisních techniků, kteří řeší přes 3 500 zakázek ročně, a to jak v našich dílnách, vlečce nebo přímo na místě u zákazníků.

www.rothlehner.cz