Sériově vyráběná nákladní vozidla s elektrickým pohonem: Spuštění výroby elektricky poháněného modelu eActros s akumulátorovým napájením ve výrobním závodě Mercedes-Benz Wörth

  • První sériově vyráběný eActros sjel 7. října z montážní linky střediska Future Truck Center ve výrobním závodě Mercedes-Benz Wörth
  • Novou montážní linku společně otevřely Daniela Schmittová, ministryně hospodářství a dopravy spolkové země Porýní-Falc, a Karin Rådströmová, členka představenstva společnosti Daimler Truck AG, odpovědná za Mercedes-Benz Trucks
  • Karin Rådströmová: „S modelem eActros začíná ve Wörthu sériová výroba našeho prvního elektricky poháněného a akumulátory napájeného nákladního vozidla s hvězdou. Toto vozidlo má pro závod Wörth a jeho budoucí směřování naprosto zásadní význam: Dnes vstupujeme do budoucnosti výroby nákladních vozidel Mercedes-Benz. Zdejší sériovou výrobu našich elektricky poháněných nákladních vozidel budeme výrazně rozšiřovat.“
  • Daniela Schmittová: „Sériovou výrobou modelu eActros ve Wörthu činí naše spolková země další důležitý krok k mobilitě budoucnosti. Model eActros ‚Made in Rheinland-Pfalz‘ zajistí navíc průmyslové vytváření hodnot v Porýní-Falci a je důležitým znamením, že se nám podaří automobilový průmysl úspěšně transformovat.“
  • Výrobní závod Wörth hraje v rámci společnosti hlavní roli v oblasti dopravy budoucnosti díky montáži nákladních vozidel s neutrálními emisemi CO2
  • Modely výhradně elektricky poháněných nákladních vozidel budou flexibilně montovány spolu s konvenčně poháněnými nákladními vozidly, ale integraci elektrifikovaných hnacích řetězců a souvisejících systémů bude zajišťovat středisko Future Truck Center
  • Zákazníci důkladně testují vozidla eActros již od podzimu 2018 – sériově vyráběný model mohou v některých evropských zemích objednávat od 1. října.

Wörth am Rhein/Praha – Na konci června se uskutečnila světová premiéra modelu Mercedes-Benz eActros a 7. října sjelo první sériově vyráběné vozidlo z montážní linky v novém středisku Future Truck Center výrobního závodu Wörth. Oficiálního otevření montážní linky a zahájení výroby v největším montážním závodě divize Mercedes-Benz Trucks se zúčastnily Daniela Schmittová, ministryně hospodářství spolkové země Porýní-Falc, a Karin Rådströmová, členka představenstva společnosti Daimler Truck AG, odpovědná za Mercedes-Benz Trucks, spolu se Svenem Gräblem, vedoucím divize Mercedes-Benz Trucks Operations, Dr. Andreasem Bachhoferem, vedoucím výrobního závodu Wörth, a Thomasem Zwickem, předsedou podnikové rady výrobního závodu Wörth.

Pro sériovou výrobu modelu eActros je klíčové středisko Future Truck Center, výrobní hala v budově 75, která byla 7. října oficiálně zprovozněna spuštěním sériové výroby. V budoucnosti zde bude probíhat také „elektrifikace“ dalších nákladních vozidel Mercedes-Benz s neutrálními emisemi CO2. Sériová výroba modelu eEconic, vyvinutého pro komunální provoz, bude zahájena ve druhé polovině roku 2022. Model eActros LongHaul s akumulátorovým elektrickým pohonem pro dálkovou dopravu bude připraven na sériovou výrobu v roce 2024.

„Spuštění sériové výroby modelu eActros je jasným důkazem toho, že to s bezemisní dopravou myslíme vážně,“ říká Karin Rådströmová, členka představenstva společnosti Daimler Truck AG, odpovědná za Mercedes-Benz Trucks. „Model eActros, první sériově vyráběné nákladní vozidlo Mercedes-Benz s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů, s příslušnými službami je pro nás a naše zákazníky velkým krokem směrem k nákladní silniční dopravě s neutrálními emisemi CO2. Toto vozidlo má pro závod Wörth a jeho budoucí směřování naprosto zásadní význam: Dnes vstupujeme do budoucnosti výroby nákladních vozidel Mercedes-Benz a zdejší sériovou výrobu našich elektricky poháněných nákladních vozidel chceme výrazně rozšiřovat.“

Ministryně hospodářství a dopravy spolkové země Porýní-Falc, Daniela Schmittová, zdůraznila: „Sériovou výrobou modelu eActros ve Wörthu činí naše spolková země další důležitý krok k mobilitě budoucnosti. Model eActros ‚Made in Rheinland-Pfalz‘ zajistí navíc průmyslové vytváření hodnot v Porýní-Falci a je důležitým znamením, že se nám podaří automobilový průmysl úspěšně transformovat.“

Thomas Zwick, předseda podnikové rady závodu Mercedes-Benz Wörth, řekl: „Toto je historický okamžik pro náš výrobní závod, ale i pro region. Z našeho výrobního závodu v jižní Falci vzejde budoucnost dopravy. Pro naše zaměstnance vzniknou nová pracovní místa a nová povolání, a tím i příležitosti k dalšímu vzdělávání a rozšiřování kvalifikace. Náš závod prochází proměnou, kterou utváříme společně!“

Future Truck Center ve Wörthu, kolébka alternativních pohonů elektrifikovaných nákladních vozidel

„Technologická transformace našeho odvětví směřující k nákladním vozidlům s neutrálními lokálními emisemi CO2 znamená i pro naše výrobní závody nesmírné změny. Zahájení sériové výroby modelu eActros není pro nás všední událostí, nýbrž opravdu novým začátkem,“ říká Sven Gräble, vedoucí divize Mercedes-Benz Trucks Operations. „Koncept s označením Fullflex nám umožňuje integrovat elektricky poháněná nákladní vozidla do již existující výroby. Výrobní závod se díky tomu dokáže efektivně a ještě rychleji přizpůsobovat příslušné poptávce trhu a spolehlivě splňuje náročné standardy kvality značky Mercedes-Benz.“

Před „elektrifikací“ modelu eActros ve středisku Future Truck Center probíhá jeho výroba flexibilně na dosavadní montážní lince společně s konvenčně poháněnými nákladními vozidly. Montáž různých druhů vozidel dosahuje nejvyššího možného stupně integrace a základní struktura vozidla se vyrábí na jedné lince – nezávisle na tom, zda bude později do vozidla namontován konvenční spalovací motor, nebo elektrický hnací řetězec.

Mechanický základ modelu eActros následně putuje do střediska Future Truck Center, v němž dojde k „elektrifikaci“ vozidla. V posledních měsících probíhaly v této hale intenzivní přípravy na nové výrobní procesy. Mezi ně patří mimo jiné vybudování nové speciální montážní linky. Na ní pokračují krok za krokem další etapy montáže modelu eActros. Kromě vysokonapěťových sad akumulátorů se zde montují v různých výrobních krocích i všechny ostatní vysokonapěťové komponenty, mimo jiné nabíjecí jednotka, která tvoří rozhraní zajišťující připojení vozidla, resp. sady akumulátorů k nabíjecí stanici. Jakmile jsou veškeré komponenty namontovány, dojde v hale střediska Future Truck Center také ke zprovoznění kompletní elektrické soustavy. Tím je elektrická část nákladního vozidla připravena k provozu. Následně se vozidlo znovu zařadí do běžného procesu výroby, kde proběhnou dokončovací práce a konečná přejímka.

Z nových výrobních procesů vyplývají rovněž nové požadavky na kvalifikaci a další profesní rozvoj zaměstnanců. Závod Wörth disponuje vlastním školicím a vzdělávacím centrem. Od roku 2018 v něm absolvovalo školení o práci s vysokonapěťovými vozidly a komponenty již více než 2500 zaměstnanců, kteří si tak osvojili nepostradatelné kompetence pro montáž elektricky poháněných nákladních vozidel.

Future Truck Center im Mercedes-Benz Werk Wörth: Serienfertigung des batterieelektrisch angetriebenen eActros beginnt Future Truck Center at Mercedes-Benz Plant Wörth: Start of Production of battery-electric eActros

Závod Wörth: Centrum pro nákladní vozidla s neutrálními lokálními emisemi CO2 ve výrobní síti divize Mercedes-Benz Trucks

Mercedes-Benz eActros je teprve začátkem procesu elektrifikace, další modely budou následovat. V polovině července se vedení společnosti dohodlo s podnikovou radou na budoucím plánu, který zahrnuje trvale udržitelnou sériovou výrobu elektricky poháněných nákladních vozidel s napájením z akumulátorů nebo vodíkových palivových článků v závodě Mercedes-Benz Wörth, rozšiřování kvalifikace zaměstnanců v rámci této transformace a další pokrok v digitalizaci závodu. Daimler Truck tím dává jasně najevo, že se výrobní závod Wörth v rámci společnosti dlouhodobě ujímá významné role a osvojuje si nové kompetence pro transformaci směřující k dopravě s neutrálními emisemi CO2. Rozhodnutí společnosti o výrobě nákladních vozidel s nulovými emisemi ve Wörthu zajistí dlouhodobé vytížení kapacit tohoto výrobního závodu a stabilní zaměstnanost.

Dr. Andreas Bachhofer, vedoucí výrobního závodu Wörth, k tomu říká: „Naše velmi flexibilní výroba v závodě Mercedes-Benz Wörth zajistí v příštích letech efektivní produkci jak běžných nákladních vozidel, tak i modelů s neutrálními lokálními emisemi CO2 – a tím i konkurenceschopnost celého výrobního závodu. Wörth se ve výrobní síti divize Mercedes-Benz Trucks stane centrem pro dopravu budoucnosti. Naše technologické know-how propojujeme se zcela flexibilní a efektivní výrobou, a to vše v digitalizovaném výrobním závodě s neutrální bilancí emisí CO2 a příslušnou logistikou a infrastrukturou.“

Zelená továrna: I výroba probíhá s neutrální bilancí emisí CO2

Kromě produktů bude mít i celý výrobní závod Wörth včetně výroby od roku 2022 neutrální bilanci emisí CO2, stejně jako všechny ostatní evropské závody společnosti Daimler Truck. K tomu přispěje mimo jiné jedinečný koncept využívání zelených energií společností Daimler. Základem výroby s neutrální bilancí emisí CO2 je odběr elektrické energie z obnovitelných zdrojů s nulovými emisemi CO2. Výrobní závod přitom bude od roku 2022 odebírat elektrickou energii z větrných, slunečních a vodních elektráren. Na cestě k zelené továrně dosáhne výrobní závod Mercedes-Benz Wörth v dlouhodobém časovém horizontu nulových emisí CO2 postupnou výstavbou energetického systému založeného kompletně na obnovitelných energiích, která bude probíhat v příštích letech. Významnou roli přitom bude hrát také nepřetržité zvyšování energetické hospodárnosti výrobního závodu. Například centrální absorpční chladicí zařízení nahradí v budoucnosti stovky necentrálních klimatizačních systémů, přičemž klimatizace bude místo elektrické energie využívat odpadní teplo. Dosavadní budovy včetně infrastruktury čeká důkladná rekonstrukce se zaměřením na energetickou hospodárnost. Ve výrobě naleznou uplatnění nové technologie, které jsou šetrnější ke klimatu, například lakovací proces „Eco Paint“.

Mercedes-Benz eActros – od koncepčního vozidla k sériově vyráběnému produktu

Poté, co divize Mercedes-Benz Trucks představila na veletrhu užitkových vozů IAA 2016 v Hannoveru koncepční nákladní vozidlo pro těžkou rozvážkovou dopravu v městských oblastech, probíhaly od roku 2018 praktické testy deseti prototypů eActros u zákazníků v Německu a dalších evropských zemích. Cílem „Inovační flotily eActros“ bylo získávat společně se zákazníky nové poznatky a připravit eActros pro sériovou výrobu. Sériový model byl v porovnání s prototypy v některých ohledech výrazně vylepšen, například v dojezdu, výkonových parametrech pohonu a bezpečnosti.

Technickým srdcem modelu eActros je poháněcí jednotka se dvěma integrovanými elektromotory a dvoustupňovou převodovkou. Dva elektromotory zajišťují pozoruhodný jízdní komfort a vysokou úroveň jízdní dynamiky. Tichý a bezemisní elektrický pohon současně umožňuje dodávat zboží i v noci nebo jezdit v centrech měst, do nichž je vozidlům se vznětovými motory vjezd zakázán. V závislosti na verzi výbavy je eActros napájen třemi nebo čtyřmi sadami akumulátorů, které umožňují dojezd až 400 kilometrů[1]. Model eActros lze nabíjet výkonem až 160 kW. Po připojení k běžné nabíjecí stanici se stejnosměrným proudem 400 A trvá nabití tří sad akumulátorů z 20 na 80 procent jen nepatrně déle než 1 hodinu[2]. Model eActros je tak z hlediska dostupnosti a výkonnosti dokonale připraven na každodenní provoz v rozvážkové dopravě.

Mercedes-Benz Trucks podporuje dopravce při přechodu na elektromobilitu na každém kroku. Model eActros je proto součástí komplexního systému, který zákazníkům nabízí také poradenství a servisní služby pro nejlepší možné využívání vozidla, optimalizaci celkových nákladů a výstavbu nabíjecí infrastruktury. Elektricky poháněné nákladní vozidlo se kromě toho vyznačuje také vysokou úrovní digitalizace a konektivity.

To platí i pro bezpečnost. Mercedes-Benz Trucks již s nejnovější generací konvenčně poháněné modelové řady Actros pozoruhodným způsobem ukázal, jaká úroveň bezpečnosti silničního provozu je v současnosti možná a jakými opatřeními směřuje k uskutečnění své vize jízdy bez nehod. Mercedes-Benz Trucks se u modelu eActros zaměřil nejen na aktivní bezpečnost, reprezentovanou například sériově dodávanými systémy, jakými jsou MirrorCam, asistent pro odbočování S1R nebo asistent pro nouzové brzdění Active Brake Assist (ABA) páté generace s rozpoznáváním chodců, ale také na výzvy související s elektricky poháněnými vozidly, resp. vysokonapěťovými systémy.

Sériově vyráběný eActros je v první fázi k dispozici v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Francii, Nizozemí, Belgii, Velké Británii, Dánsku, Norsku a Švédsku. Další trhy budou následovat. V České republice již přípravy na prodej též probíhají a jeho zahájení se předpokládá v průběhu roku 2022.

Výrobní závod Mercedes-Benz Wörth

Největší montážní závod pro nákladní vozidla divize Mercedes-Benz Trucks byl založen v roce 1963 ve městě Wörth am Rhein a vyrábí nákladní vozidla Mercedes-Benz Arocs, Atego – a již více než 20 let globálně úspěšná těžká nákladní vozidla Actros. Divize Mercedes-Benz Special Trucks zde vyrábí také modely Econic, Unimog a Zetros. Závod Wörth může denně opouštět až 470 nákladních vozidel vyrobených přesně podle přání zákazníků. „Quality made in Wörth“ oceňují zákazníci ve více než 150 zemích. Výrobní závod na Rýně je v globální výrobní síti kompetenčním centrem pro nákladní vozidla Mercedes-Benz. Závod Mercedes-Benz Wörth kromě toho disponuje padesátiletými zkušenostmi s výrobou CKD (Completely Knocked Down). Kompletně rozebrané montážní sady vozidel dodává na mnoho zámořských trhů, kde probíhá lokální finální montáž – dodnes bylo expedováno více než 750 000 těchto sad. Výrobní závod Mercedes-Benz Wörth je s 10 000 zaměstnanci druhým největším zaměstnavatelem ve spolkové zemi Porýní-Falc.

Více informací o společnosti Mercedes-Benz naleznete na internetu:
www.media.daimler.com, www.mercedes-benz.com a www.daimler-truck.com

Výroky o budoucnosti:

Tento dokument obsahuje predikce na základě našich aktuálních odhadů budoucího vývoje. Tyto predikce označují slova, jako jsou „předvídat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „promítat“, „mělo by“ a podobné pojmy. Tyto výroky podléhají řadě rizik a nejistot. Příkladem je nepříznivý vývoj globální ekonomické situace, zejména pokles poptávky na našich nejdůležitějších trzích, zhoršení našich možností refinancování na úvěrových a finančních trzích, neodvratitelné události spojené s vyšší mocí, jako například přírodní katastrofy, epidemie, teroristické útoky, politické nepokoje, válečné konflikty, průmyslové nehody a jejich vliv na naše prodejní, nákupní, výrobní nebo finanční aktivity, změny směnných kurzů, změny spotřebního chování směrem k menším vozidlům s nižší ziskovou marží nebo možná ztráta akceptace našich produktů a služeb v důsledku narušení rovnováhy cenové politiky a vytížení výrobních kapacit, zvýšení cen paliv a surovin, přerušení výroby na základě nedostatku materiálu, stávek zaměstnanců nebo platební neschopnosti dodavatelů, pokles cen použitých vozidel, úspěšnost realizace opatření pro snižování nákladů a zvyšování efektivity, obchodní vyhlídky společností, v nichž držíme významné majetkové podíly, úspěšnost fungování strategických kooperací a společných podniků, změny zákonů, nařízení a úředních směrnic, zejména co se týče emisí vozidel, spotřeby paliva a bezpečnosti, jakož i uzavření probíhajících úředních nebo úřady iniciovaných vyšetřování a výsledky již soudně projednávaných nebo hrozících budoucích právních procesů a další rizika, z nichž některá jsou popsána v aktuální výroční zprávě pod titulem „Zpráva o rizicích a příležitostech“. Pokud by se naplnila jedna z těchto nejistot nebo nepostižitelností, popřípadě pokud by se předpoklady, z nichž tyto predikce vycházejí, ukázaly být nesprávnými, mohly by se skutečné výsledky zásadně odlišovat od výsledků v těchto predikcích uvedených nebo implicitně vyjádřených. Nezamýšlíme, ani nepřebíráme závazek predikce nepřetržitě aktualizovat. Predikce jsou založeny výhradně na okolnostech známých do dne jejich zveřejnění.

Daimler Truck stručně

Daimler Truck AG je jedním z největších globálních výrobců užitkových vozidel s více než 35 hlavními výrobními závody na celém světě a s přibližně 100 000 zaměstnanci. Společnost sdružuje sedm značek užitkových vozidel pod jednou střechou: Mercedes-Benz (lehká, středně těžká a těžká nákladní vozidla, městské, dálkové a zájezdové autobusy) a Setra (dálkové, dálkové linkové a prémiové zájezdové autobusy) jako tradiční evropské značky, americké značky Freightliner Trucks (nákladní vozidla hmotnostních tříd 5 až 8 pro širokou škálu využití), Western Star (těžká nákladní vozidla pro speciální a dálkovou dopravu) a Thomas Built Buses (lehké a středně těžké autobusy) a asijské značky BharatBenz se sídlem v Čennaí/Indie (nákladní vozidla v hmotnostních třídách od 10 do 55 t, autobusy pro městskou a dálkovou dopravu) a FUSO se sídlem v Japonsku (nákladní vozidla a autobusy pro Asii, Blízký východ, Afriku, Evropu a Latinskou Ameriku). Daimler Truck AG tak nabízí svým zákazníkům na celém světě široké portfolio užitkových vozidel od minibusů až po těžká nákladní vozidla pro přepravu speciálních nákladů – zkrátka: produkty a řešení pro všechny, kdo uvádějí svět do pohybu. Gottlieb Daimler a Carl Benz položili před 125 lety základní kámen moderního dopravního průmyslu. Divize nákladních vozidel a autobusů společnosti Daimler v uplynulých desetiletích nepřetržitě stanovovaly měřítka pro celý dopravní průmysl – v oblasti bezpečnosti, hospodárnosti i komfortu pro řidiče a cestující. Nyní nastal čas pro další evoluční krok, který bude zahrnovat automatizovanou a síťově propojenou jízdu s nulovými emisemi. Daimler Truck AG pracuje na uvedení těchto důležitých technologií do sériové výroby, a to napříč značkami, divizemi a regiony. Společnost tak činí velký krok k realizaci své vize dopravy s neutrální bilancí emisí CO2 a jízdy bez nehod. Kromě toho také přispěje k trvalé udržitelnosti globální přepravy zboží a osob. V roce 2020 bylo zákazníkům předáno celkem 378 500 nákladních vozidel a autobusů. V roce 2020 dosáhly příjmy z prodeje společnosti Daimler Truck AG 35 miliard EUR. Společnost Daimler Truck AG vykázala zisk před zdaněním a úroky (EBIT) po očištění 678 milionů EUR.