Komatsu potřebu bagr

SEPARACE MATERIÁLŮ VYŽADUJE JEN NĚKOLIK JEDNODUCHÝCH KROKŮ

Třídicílžíce MB Crusher usnadňují využití demoličního a stavebního odpadu a mění provozní stroje ve skutečné mobilní recyklační centrum.

Jedním z největších problémů při recyklaci je zpracování směsných odpadů: aby bylo možné je účinně zpracovat a znovu použít, je třeba je nejprve oddělit a roztřídit do různých tříd.

Při recyklaci stavebního a demoličního odpadu je třídění sutí základním postupem, který spočívá ve zpracování odpadních materiálů a jejich třídění podle velikosti.

Oddělení lze provést ručně, ale to je příliš časově náročné. Alternativně lze materiály odvážet do recyklačních center, což je však logisticky náročné, nákladné a má to vliv na zdraví a bezpečnost široké veřejnosti kvůli mnoha pohybujícím se vozidlům, která vjíždějí na staveniště a zpět.

Je tedy tak obtížné a nákladné uvést celý proces do praxe?

Ne tak docela! Když se na to podíváte z jiného úhlu pohledu, je to docela jednoduché. Třeba přímo z kabiny rypadla. V podstatě stačí smíšený materiál prosévat přesně tam, kde se nachází, pomocí stavebních strojů, které jsou na místě k dispozici, a prosévací lžíce MB Crusher.

Pokud se nad tím zamyslíme, přídavná zařízení jsou skutečnými pomocníky, která umožňují obsluze provádět více úkolů než jen kopání. Třídicí lžíce MB Crusher  usnadňuje a urychluje separaci směsného materiálu, čímž snižuje množství odpadu na skládkách a šetří čas, práci i peníze.

Jejich použití je velmi jednoduché a lze je použít na jakýkoli typ provozního stroje.

Stísněné prostory a kompaktní recyklační centrum

Společnost J&L Equipos z Kolumbie názorně ukazuje, že většina odpadu může zůstat na místě a najít nové využití i v malé městské oblasti. Jak? Jednoduchým použitím třídicí lžíce s bagrem, který je již na místě. Zeminu vyčistí od demoličních zbytků a může být znovu použita. Další krok? Objemová redukce suti pomocí lžíce drtiče MB. Veškerý materiál lze tedy znovu použít.

Společnost Norván v Portoriku naopak potřebovala maximalizovat využití všech materiálů: na ostrově může být zásobování komplikované. S prosévací lžící od společnosti MB Crusher urychlili všechny operace. Na jedno nákladní auto jemný materiál prosévali a na druhé vykládali zbytky. Operace dokončena! Stačil jeden strojník a jedno rypadlo a smíšený materiál byl vytříděn, vyčištěn a připraven k opětovnému použití nebo k následnému podrcení čelisťovou drticí lžící. Není to pěkné recyklační centrum? 

Vhodné pro všechny typy strojů

Na ostrově Mallorca má společnost Trans Pep Soler osmitunový rypadlonakladač Komatsu WB 97 S5, na který nainstalovala třídicí lžíci MB-LS170. Směsný materiál původně vozili do recyklačního závodu: pískovec byl smíchaný s cementem a demoliční sutí a nemohl být znovu použit na místě. Po instalaci třídicí lžíce byli schopni materiál sami vyčistit, čímž se vyhnuli nákladům na recyklační zařízení a získali veškerý pískovec pro další použití na jiných stavbách.