Komatsu potřebu bagr

Scania představuje novou řadu nákladních vozidel

  • Deset let vývoje a investice ve výši 20 miliard švédských korun.
  • Více než 10 milionů zkušebních kilometrů.
  • Uvedení na globální trh v pěti fázích.
  • 40 000 pozvaných zákazníků si bude moci osobně vyzkoušet modelovou nabídku Scania přímo v prostorách závodu Södertälje.
  • Silný důraz na ziskovost zákazníka, pomocí přesně přizpůsobených dopravních řešení ve formě udržitelných produktů a služeb.
  • Nové nákladní vozidlo dosahuje v průměru o 5 % nižší spotřebu paliva.
  • Celá řada modelů Scania dává zcela nový význam pojmu "prémiový".

Scania představuje novou řadu nákladních vozidel, které jsou výsledkem desetiletého vývoje a investic ve výši přibližně 20 miliard švédských korun. Nová řada rozšiřuje nabídku společnosti Scania, která nyní díky jedinečnému modulárnímu systému, dokáže poskytnout více výkonnostních úrovní, více možností připojení a komplexní paletu služeb zaměřených na zvyšování produktivity. Kromě toho přináší udržitelné dopravní řešení přesně přizpůsobené pro každý typ zákazníka v mimořádně konkurenčním odvětví dopravy. Příslibem značky Scania je to, že její zákazníci budou vždy schopni odvést svoji práci tím nejudržitelnějším a nejziskovějším způsobem bez ohledu na průmyslové odvětví a oblast využití.

 

"Jde nepochybně o největší investici za 125 let existence společnosti Scania," uvedl Henrik Henriksson, prezident a výkonný ředitel společnosti Scania. "Moji kolegové i já, plní hrdosti představujeme produkty a služby, které přinesou společnosti Scania vyšší podíl na trhu a posunou nás daleko do dalšího desetiletí.

 

Dnes nepředstavujeme jen novou řadu nákladních vozidel, ale také jedinečnou, důmyslnou nabídku vhodných řešení ve formě produktů a služeb, které je společnost Scania schopna zajistit jako první v tomto odvětví - a myslím, že to mohu tvrdit s jistotou. Intenzivně se zaměřujeme na naši hlavní roli, kterou je poskytnout našim zákazníkům nástroje potřebné k dosažení zisku v jediném podnikání, který pro ně opravdu něco znamená, a to v jejich vlastním."

 

Výroba nových nákladních vozidel začne ihned v montážním závodě Scania v Södertälje. Na začátku se zaměří na vozidla a služby pro dálkovou dopravu, po nutných úpravách v jiných závodech Scania a s příchodem dalších dostupných verzí se však postupně představí i jiné alternativy.

 

"Uváděné produkty v sobě skrývají obrovské množství práce, které naši inženýři vložili do jejich vývoje," zdůraznil Henrik Henriksson, prezident a výkonný ředitel společnosti Scania. "Přestože nejmarkantnější změnou jsou nové kabiny, skutečnou inovaci představují nové technologie, služby a informace, které našim zákazníkům poskytnou přehled o jejich nákladech a výnosech. Naším cílem je dosáhnout, aby naši zákazníci byli trvale ziskoví bez ohledu na typ zakázky nebo podmínky, v nichž pracují. Vozidla našich zákazníků vždy představují jakési pojivo v širších souvislostech. Společnost se s tím vyrovnává pomocí kvality, dostupnosti a celého spektra fyzických nebo připojených služeb. Naše nová řada produktů a služeb nově definuje pojem ,prémiový' v rámci odvětví nákladních vozidel."

 

Scania uvede svoji novou řadu modelů v několika fázích podle důkladně naplánovaného harmonogramu a s jasným zaměřením na různé segmenty zákazníků. Po prvním představení v Evropě budou následovat další, které přinesou zákazníkům více možností, a nakonec celý proces vyvrcholí za 18 měsíců současným uvedením na mimoevropských trzích. Z vylepšení, které Scania přináší, stojí za zmínku především 5-procentní snížení spotřeby nafty, které se podařilo dosáhnout vylepšením pohonných soustav a lepšími aerodynamickými parametry.

 

Během uvedení nových vozidel si asi 40 000 zákazníků a potenciálních zákazníků vyzkouší jejich řízení a seznámí se s celou nabídkou společnosti Scania, počínaje optimalizací v zájmu trvalé udržitelnosti až po financování, pojištění a údržbu. Dalšími kanály představení nové řady vozidel je internetová komunikace, média a přibližně 1 700 prodejců vozidel Scania ve více než 100 zemích. Představení nových vozů Scania zahájil slavnostní večer v Paříži za přítomnosti více než 1 500 hostů.