Cime 2 kvartál 2024

První demoliční rypadlo Volvo v České republice pracuje u PB SCOM

Autor: Ing. Petr Sobotka, foto: Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.

Produktová řada kolových a pásových rypadel je pravděpodobně tou nejdynamičtěji se rozvíjející komoditou portfolia stavebních strojů společnosti Volvo Construction Equipment (Volvo CE). Prodejní statistiky vykazují kontinuální růst prodejů jak celosvětově, tak v České republice.

Základním kamenem tohoto vývoje byly strategické investice Volvo CE v devadesátých letech 20. století akvizicí švédské společnosti Åkerman a renomované jihokorejské společnosti Samsung Heavy Industries. Ke zkušenostem zavedených světových výrobců přidává Volvo CE svoji konstruktérskou invenci a doplňuje vlastní osvědčená řešení, především pak pohonné agregáty, hydrauliku, kabiny, bezpečnostní prvky. Současná produktová řada čítá (včetně kompaktních minirypadel) na 34 modelů v hmotnostní kategorii 1,5 až 100 t.

Dokladem produktové expanze rypadel Volvo je i trojice multifunkčních demoličních rypadel Volvo EC380E HR, EC480E HR a EC750E HR. Je výsledkem vlastního vývoje Volvo CEpředevším posledních 5 ti let, kdy navázala na představení poslední modelové řady rypadel série E v roce 2014.  Veškeré komponenty včetně speciálního demoličního vybavení jsou u těchto modelů z vlastní konstruktérské dílnyVolvo CE.

V současné době pracují demoliční rypadla Volvo ve více než 20 zemích světa. Nově se k těmto statistikám přidala i Česká republika.

Společnost PB SCOM s.r.o. je progresivní společnost se sídlem v Hranicích na Moravě. Na trhu působí od roku 1998 a svoji činnost zaměřuje na nejrůznější stavební a zemní práce v oborech dopravního, vodního a ekologického stavitelství. Významným segmentem činnosti PB SCOMjsou demoliční práce jak pro státní správu, tak pro soukromé subjekty, a to doslova po celé České republice.

V loňském roce se společnost rozhodla svůj strojní park v divizi speciálních demoličních prací rozšířit. S využitím dotačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj „Rozvoj automatizace a digitalizace PB SCOM s.r.o.“ vybrala jako nejvhodnější nabídku Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o., výhradního dovozce strojů Volvo CE pro Českou republiku. Vybrán byl střední model z trojice demoličních rypadel Volvo EC480E HR s výškovým dosahem 28 m (odpovídá výšce 7 mi patrové budovy) a možností instalace pracovního nářadí hmotnosti až 3,5 t.

Dodání stroje se uskutečnilo v únoru 2020. Prvním krokem byla kompletace stroje a kontrola všech jeho pracovních systémů včetně pro bezpečnost práce důležitého zátěžového testu indikátoru TMI (Total Moment Indicator). Následovalo podrobné školení osádky z ovládání a obsluhy stroje. Zúčastnil se ho i strojník Jaroslav Měřička, který má s bouráním nejrůznějších objektů bohaté zkušenosti.  V rámci školení byly zástupci dodavatele připomenuty i základní přednosti stroje. Lze je shrnout zhruba do těchto bodů:

  • Vynikající stabilita i při práci v maximálních výškách díky hydraulicky roztažitelnému podvozku se čtvercovým půdorysem
  • Originální řešení hydraulicky roztažitelného podvozku s cylindrickými čepy, nikl-kadmiovou povrchovou úpravou zvyšující mechanickou odolnost, samočistící funkcí
  • Variabilita stroje - snadná výměna demoličního výložníku za podkopový, rýpací, případně montáž prodlužovacího mezikusu díky hydraulicky ovládaným čepům modulární spojky a hydraulicky manipulovatelné přídavné protizávaží pro demolice
  • Bezpečnostní (ochranný rám FOG) výklopná kabina se skvělou ergonomií, dokonalým výhledem a přídavným komfortem strojníka (odvětrávaná sedačka, účinný vzduchový filtr atp.)
  • Přídavné ochranné prvky proti poškození hydraulických válců, věnce otoče, bočních stěn i nástavby rypadla
  • Redukce prašnosti výkonným kropícím systémem na pracovním rameni stroje, kamerový systém pro maximální přehled strojníka o celém pracovním okruhu stroje
  • Přídavná zařízení pro čištění stroje a kabiny – vysokotlaká vodní myčka, vzduchová pistole.

Celkovou kvalitu stroje podporuje i pohonná jednotka – výkonný 13 ti litrový motor Volvo D13(Stage V) a vlastní Volvo hydraulika.

Na 10. únor 2020 bylo vše připraveno ke slavnostnímu předání stroje mezi jednateli obou společností, Jiřím Pavlištíkem za PB SCOM a Davidem Pipalem za Ascendum Stavební stroje Czech. Při tomto slavnostním aktu, probíhajícím za účasti technického a obchodního managementu obou společností byla zaznamenána řada zajímavých komentářů a názorů.

Roman Tureček, vedoucí demolic a HTÚ, zdůraznil jak intenzitu nasazení demoličních rypadel, tak i nutnost maximální efektivity práce a minimalizace provozních odstávek.

Podle slov obchodního manažera PB SCOM, Jakuba Pavlištíka, bude stroj nasazen bezprostředně po jeho předání na akcích revitalizace pivovaru v obci Kokory a následně na demolici 4 podlažní budovy ve Velkých Hamrech u Harrachova.  Demolice obytných domů v zastavěném intravilánu je podle slov jednatele Jiřího Pavlištíka častým pracovním úkolem pro demoliční rypadlo. „Uplatnění zde nachází též technologie a zázemí pro likvidaci azbestu, jimiž společnost také disponuje“, doplňuje jednatel.

Na dotaz na další výhledy v zakázkách demolic reaguje pan jednatel spontánně: „potenciál potřebných demoličních prací je ohromný – revitalizace početných brownfieldů, zastaralých a nevyužívaných vojenských a průmyslových objektů, dožívajících paneláků …. My máme zkušenost i potřebnou výbavu a mým krédem je doslova zbourat cokoliv, třeba i ručně“ dodává s úsměvem. „Vše se bude odvíjet od podpory státu. Bude-li, jsme připraveni uvažovat do budoucna o dalších modernizacích – dálkově řízené demoliční stroje, roboty, demoliční rypadlo s dosahem až 65 m!“ 

„To je ta správná výzva pro Volvo CE!“ reagují David Pipal i ředitel prodeje Ascendum Stavební stroje Czech, Antonín Jaroš.„Volvo CE věnuje velké prostředky jak na rozvoj nových technologií tak i svých produktových řad. Důkazem toho je i divize demoličních rýpadel. Je vysoce pravděpodobné, že ani nejvyšší současný model EC750E HR s výškovým dosahem 36 m nemusí být na tomto poli tím posledním slovem“.

„Každopádně, společnost Ascendum Stavební stroje Czech je vybavena i připravena na dobrou spolupráci s PB SCOM. Věříme, že do budoucna můžeme naši spolupráci rozšířit i o další strojní komodity Volvokonstatují zástupci dodavatele.

Tak hodně pracovních úspěchů s novým demoličním rypadlem Volvo!!“ zazní na závěr tohoto slavnostního dne.

Kontakt

Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.

Plzeňská 430, 267 12 Loděnice

Telefon: 420 311 545 057

E-mail: antonin.jaros@ascendum.cz

Web: www.ascendum.cz