husqvarna

PRO KAŽDOU STAVBU SE NAJDE VHODNÝ POMOCNÍK

Pro každou velikost rypadla je k dispozici model drticí lžíce, MB který promění staveniště ve skutečné recyklační centrum.

Na každé stavbě - ať už je malá nebo velká - vzniká odpad. Inertní materiály všeho druhu, které dnes musí najít nový život, nové využití, a to i vzhledem k obtížím při hledání a dodávkou surovin. A čekací doby, o těch není potřeba se raději zmiňovat.

Jak je tedy možné jednoduše, rychle a především bez zvýšení nákladů využít odpad a vrátit jej zpět do výrobního cyklu?

Mnoho lidí neví, že není potřeba žádné velké zázraky, velká technika, řešením je provozní stroj, který je na stavbě již k dispozici a k němu stačí připojit drticí lžíci MB a zpracovat materiál tak, aby mohl být okamžitě znovu použit nebo předán k jinému využití.

Ať už se jedná o velké nebo malé rypadlo, je zde čelistní drtič, který se snadno instaluje a umožňuje nastavení výstupní frakce materiálu přímo na místě.

Pokud máte malý stavební stroj...

Česká republika -  stavební společnost z České republiky zpracovává odpadní stavební materiál pomocí svého 8 tunového midibagru Yanmar B7 Sigma a v případě okamžité potřeby mají vždy připravený kvalitní zásypový materiál. Drticí lžíce MB-C50 o hmotnosti 0,75 tuny, objemu 0,15 m3, hodící se pro rypadla a rypadlo-nakladače od 7 tun má hodinový výkon až 10 m3. Malý klenot, který dokáže proměnit staveniště ve skutečné recyklační centrum: podrtí sutě na požadovanou výstupní frakci, a to vše přímo na místě, kde není potřeba velkého manévrovacího prostoru. Takto zpracovaný materiál se znovu používá pro městské a silniční práce.

Mayotte - Na tomto souostroví v Indickém oceánu se chce zákazník stát nezávislým na dodávkách materiálů z lomů.  Vytváří tak na místě skutečné recyklační centrum, kde drtí horniny a získává kamenivo, aby ušetřil náklady na dopravu, zkrátil čekací doby, ale také aby se vyhnul neustálému převážení nákladních vozidel na staveniště a zpět. Na tomto pracovišti pracují dva stroje, každý s přídavným zařízením MB Crusher: Bobcat T300 s drticí lžící MB-L140 a Kubota KX080, na kterou byl nainstalován třídicí koš MB-S14. Kombinované použití těchto dvou zařízení vytváří skutečné recyklační centrum: odpadní materiál je proséván pomocí MB-S14, který odděluje hrubý materiál od jemného, a poté je drcen čelisťovým drtičem na požadovanou frakci. A nakonec se znovu použije přímo na staveništi k zasypání výkopů.

Odpad se proměnil v zisk času a peněz, ale především se proměnil v nový použitelný materiál.

Když máte bagr o hmotnosti více než 30 tun...

Česká republika - Stále jsme v České republice, ale tentokrát je cílem zákazníka ušetřit především náklady na skládkování, převoz, nákup nového materiálu či pronájem velkého mobilního drtiče. Na staveništi pracuje 36 tunové rypadlo Doosan DX 350 LC, na které je nainstalován čelisťový drtič MB Crusher model BF120.4: o hmotnosti 4,8 tuny s kapacitou nákladu1,3 m3 a výkonem až 53 m3/h.

Větší drtič MB i rypadlo, ale stejné výsledky: materiál se recykluje na místě, není třeba ho vykupovat nebo ukládat na skládku, snižují se také náklady na dopravu a doba zpracování. A pracujete v naprostém bezpečí, protože drcení provádí samotná obsluha rypadla z pohodlí kabiny stroje.

Bulharsko - Při sanaci areálu, kde byl 40 let v provozu největší ocelářský komplex v zemi - závod Kremikovci, rozlohou srovnatelný s městem -, zpracovával materiál jeden z největších drtičů BF135.8 na rypadle Hyundai o hmotnosti přes 45 tun. Na ploše přibližně 12 milionů metrů čtverečních bylo třeba zpracovat obrovské množství vyztuženého demoličního materiálu. Proto byl vybrán drtič MB, flexibilní zařízení, které se snadno přepravuje a obsluhuje, má vysoký hodinový výkon, ale především dokáže bez problémů drtit vyztužené materiály. Železobeton se rozdrtí na požadovanou velikost, železo se rychle oddělí od hromady kameniva a ušetří se spousta cest - a znečištění z nákladních aut, která materiál převážejí.

Stručně řečeno, ať už je stavba velká nebo malá, vždy je k dispozici jednotka MB Crusher, s níž je možné vytvořit skutečné recyklační centrum, které umožňuje podniku samostatnost a konkurenceschopnost.

Při použití drticích lžic MB jsou náklady na výrobu recyklovaného materiálu výrazně nižší než náklady na nákup primárního kameniva, jsou také šetrné k životnímu prostředí a splňují nejnovější předpisy, vydané v několika zemích o používání recyklovaného kameniva.