Cime 1 kvartál 2024
3:07

Padesátý rebuild aneb „Žiješ jenom dvakrát“


Nablýskaný nemusí nutně znamenat nový. Hodiny práce specialistů Zeppelin CZ vdechly nový život a lesk pásovému rýpadlu Cat 365C.

Nový je vždycky lepší. Tedy aspoň, co se strojů týče. Ten svůj, už značně opotře-bený, svěřil po 13 letech a 28 000 mth provozu do rukou zkušených mechaniků management těžařů dolu Severočeské doly a. s. Proces, při kterém dojde na rozebrání stroje do posledního šroubku a nahrazení vel-kého množství dílů, byl pro společnost Zeppelin CZ jubilejní. Přestavěný stroj se stal 50. dokončeným a 18. září 2018 byl předán zpět majiteli.


Oholit až na kost

Americký výrobce Caterpillar si je kvalitou své techniky jistý. V rámci svého programu Cat® Certified Rebuild zachraňuje stroje, které jsou na pokraji svého života, a dává jim šanci na nový. „Nejde o žádné kosmetické úpravy, nový lak a voňavý stromeček do kabiny. Pásové rýpadlo Cat 365C se k zákazníkovi vrací zpět jako nový stroj. Kromě velkého množství dílů dostává na palubu i nové technologie a výrobce na něj poskytuje stejnou záruku jako na nový kus.“ říká Jiří Trnka, vedoucí servisních a poprodejních služeb oblasti Západ.
Aby mohl stroj začít žít svůj druhý život, prochází dlouhou řadou kontrol – těch předepsaných je na 350. Při nich dojde na kompletní rozebrání pohonného ústrojí včetně řádné kontroly motoru. Veškeré díly podléha-jící opotřebení nebo stárnutí, jako je kabeláž, těsnění či hadice, jsou rovnou vyměněny za nové. Péče a čas je věnována každé součástce a v případě potřeby je vadný díl vyměněn nebo repasován v souladu s postupy danými výrobcem. Poté je stroj složen zpět a na závěr znovuzrození je proveden důkladný test za plného pracovního nasazení, který s konečnou platností prověří, že je pásové rýpadlo hodno plakety Cat® Certified Rebuild.