Cime 2 kvartál 2024
2:14

Nejbezpečnější a nejpřesnější způsob hydrodemolice zvětralého betonu na plavební komoře provedla unikátním strojem společnost HDR Servis

Hydrodemolice je technika, která využívá roboticky řízený vysokotlaký vodní paprsek k odstranění jak zdravého, tak i nežádoucího, poškozeného, zvětralého betonu či asfaltu z konstrukcí a staveb.

Společnost HDR Servis disponuje jedním z nejvýkonnějších strojů AQUA CUTTER na trhu pro opravy betonových povrchů. Redakce Stavebniserver.com byla pozvána společnosti HDR Servis, aby monitorovala hydrodemolici (zvětralého betonu) betonového dna plavební komory VD Lysá nad Labem.

Proces hydrodemolice připravil povrch pro další opravy. Tento drsný povrch poskytuje lépe připravenou plochu, což má za následek výrazně silnější vazbu ve srovnání se sbíječkami, frézami či jinými mechanickými metodami odstranění.

Výhoda při odstraňování betonu pomoci vysokotlakého proudění vody spočívala ve vyloučení otřesů bez narušení statiky okolních struktur na plavební komoře. To byl hlavní důvod investora Povodí Labe, aby nedocházelo k poškození armatury a ke vzniku mikrotrhlin.

Samotné armování se současně proudem vody čistí a připravuje na další postupy zpracování.

Beton lze odstraňovat na rovných a zakřivených plochách - vodorovně, svisle i na podhledových stěnách. Díky svému univerzálnímu použití se širokou škálou funkcí zajišťuje špičkové kvalitní výsledky, při zaručení bezpečnosti, rychlosti a nízkými provozními náklady.

Přednosti robotu AQUA CUTTER, které jsme během natáčení vysledovali:

  • Robot AQUA CUTTER poskytuje nejlepší možný výkon, jak efektivně odstranit beton s požadovanou hloubkou až do 70 cm.
  • Nákladově a časově efektivní
  • Rovnoměrné odstraňování betonu
  • Zanechaný povrch je drsný a ideální pro přilnutí nového betonu
  • Minimalizuje znečištění okolí prachem a hlukem
  • Vhodné i do nepřetržitých provozů
  • Přístup do stísněných prostor i extrémních terénů
  • Robot snižuje pracovní sílu a minimalizuje pravděpodobnost zranění
  • Nedochází k poškození armatury a vzniku mikrotrhlin
  • Vyloučení vibrací na okolní konstrukce

Zpracoval Ondřej Štěpán, šéfredaktor