Komatsu potřebu bagr

Tatrováci pomohli pěti rodinám, do jejichž života tragicky zasáhlo tornádo

Zapůjčení pěti sklápěček pro Hasičský záchranný sbor, dobrovolná finanční pomoc pěti konkrétním rodinám i brigáda při odklízení trosek místo dovolené. Tímto způsobem pomohla automobilka Tatra, ale hlavně její zaměstnanci, obětem tornáda na Jižní Moravě.

Automobilka Tatra Trucks a její zaměstnanci stejně jako celá česká veřejnost silně vnímali potřebu pomoci obětem tornáda, které tragicky zasáhlo 29. 6. jižní Moravu. Na základě domluvy s Hasičským záchranným sborem mu bezúplatně zapůjčila na neomezenou dobu pět sklápěček na podvozku Tatra Phoenix pro odklízení trosek z postižených měst a obcí.

Společnost, stejně jako například v případě povodní, poskytla vedle vozidel i veškeré servisní služby tak, aby nejen těch 5 zapůjčených vozidel, ale i veškerá další technika Tatra patřící HZS mohla bezvadně plnit svou funkci při likvidaci škod způsobených tornádem.

Další myšlenkou logicky byla finanční pomoc. Po úvaze se Tatra rozhodla oslovit vlastní zaměstnance: Zeptala se, zda znají konkrétní rodiny, do jejichž životů tornádo zasáhlo. V reakci na to přišli tatrováci s návrhem podpořit pět rodin, které znali. V některých případech se jednalo o bývalé zaměstnance automobilky. Všem tornádo zničilo nebo těžce poškodilo jejich domovy, ve dvou případech si bohužel vzalo i lidský život.

Automobilka ve své interní komunikaci popsala tatrovákům situaci pěti domácností a vyzvala je k dobrovolné finanční pomoci. Natálie Linhartová, personální ředitelka Tatra Trucks, uvádí: „Tatrováci od výroby až po management poslali rodinám významnou finanční pomoc. Neptáme se a neevidujeme, o jaké částky se jednalo. Podstatné je, že naši zaměstnanci na výzvu reagovali a že v těchto pěti případech pomohli podstatným způsobem. Finanční příspěvek samozřejmě poskytuje i přímo společnost Tatra Trucks.“

Někteří tatrováci se osobně zapojili i jako dobrovolníci do odklízení trosek. Natálie Linhartová uvádí konkrétní příklad: „Dvě kolegyně věnovaly svoji dovolenou pomoci známým, kterým tornádo odneslo střechu a zničilo interiér rodinného domu. Třídily a vyhazovaly rozbitý nábytek a vnitřní vybavení, zatímco chlapi pomáhali odklízet trosky venku. Manuální brigáda ale nebyla jediná forma pomoci: Pomohly rodině i komunikací na sociálních sítích či sháněním dětského oblečení.“

Automobilka Tatra Trucks nechce zveličovat svoji pomoc. Je si vědoma, že byla jen malou součástí obrovského úsilí, které pomoci obětem tornáda věnovala česká společnost. Chce však ocenit solidaritu svých zaměstnanců a přispět svým příkladem k tomu, aby lidé i firmy byli ochotni pomáhat ostatním v krizových situacích, kdy hraje solidarita a dobrovolná pomoc obrovskou roli.

O Tatra Trucks a.s.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka Tatra Trucks zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.