husqvarna

SŽDC znovu posuzuje varianty nové trati z Pardubic do Chrudimi

 

Pardubice/Chrudim 18. srpna (ČTK) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) znovu posuzuje, kudy by měla vést a jak by měla vypadat nová spojka, která zlepší železniční spojení mezi Pardubicemi a Chrudimí. Dosud vlaky při cestě z Chrudimi do Pardubic musí zajíždět do Rosic a couvat zpět na Pardubické nádraží, obdobně v opačném směru. Nová trať by úvrať odstranila a vlaky by jezdily přímo. Zatím není jasné, zda bude trať elektrifikovaná nebo na ní zůstanou motorové vlaky jako dosud.

"U všech směrových variant se bude posuzovat, zda její součástí bude elektrizace, či ne. To bude souviset s provozním konceptem a ekonomickými přínosy, respektive náklady," sdělil ČTK mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Původně se uvažovalo o vedení trati zčásti v dnešní stopě, záměr byl označován jako Medlešická spojka, později vznikla varianta zvaná Ostřešanská spojka. Proti vedení tratě po vysokém náspu se však před dvěma lety zvedl odpor Ostřešan i Chrudimi. Původní trasa je stále ve hře a je nejvíce rozpracovaná, dokonce ve třech podvariantách lišících se sklonovým a výškovým uspořádáním. Protože SŽDC připravuje rozsáhlou modernizaci uzlu Pardubice, zvažuje i další varianty. Do konce roku má být dokončena aktualizace studie proveditelnosti stavby Uzel Pardubice, která má najít územně průchodné a zároveň úsporné řešení. Kromě varianty kolem Ostřešan posuzuje i takzvanou Jesenčanskou variantu, variantu modernizace stávající trati se zapojením do stanice Pardubice od západu a variantu bez nové trati na Chrudim.

Pokud by nová trať vedla kolem Ostřešan, vznikly by nové zastávky v místech, kde dosud železnice nebyla nebo tam vlaky nestavěly, konkrétně Pardubice centrum, Pardubice průmyslová zóna, Pardubice - Nemošice a Ostřešany. Na trase by bylo celkem 13 mostních objektů na železnici, z toho devět nových, vesměs přes pozemní a místní komunikace. Nejvýraznější je objekt železniční estakády na křížení s komunikací III/34028 Vodárenská v Pardubicích a zároveň přes tok řeky Chrudimky na katastru pardubické místní části Nemošice. Nad tratí by mělo naopak zároveň vzniknout pět silničních mostů či lávek, z toho dva objekty nové.

Spojka by se začala stavět až po dokončení modernizace uzlu Pardubice. Jeho projektová příprava umožňuje jakékoli zapojení nové trati do stanice Pardubice od východu i zaústění trati ve stávajícím koridoru od západu. Zahájení stavby odhaduje Tesař nejdříve na rok 2025.

Nová spojka by zrychlila železniční dopravu mezi oběma města vzdálenými asi deset kilometrů. Díky kratší trase a přímému napojení na pardubické nádraží se se cesta podle dřívějších odhadů zkrátila o zhruba 10 až 15 minut, nyní trvá obvykle 20 až 30 minut